7. Sınıf Türkçe Dersi

Konu anlatımları, özetler, püf noktaları, çözümlü sorular, çözme yöntemleri, yazılı örnekleri ve daha pek çok 7. sınıf Türkçe dersi içerikleri burada. İşte, konu ve alt başlıklarının olduğu 7. sınıf Türkçe dersi içerikleri:

7. Sınıf Türkçe Dersi

Fiiller (Eylemler) Konu Anlatımı

Fiillerin Anlam Özellikleri Konu Anlatımı

İş Fiili

Durum Fiili

Oluş Fiili

Çekimli Fiiller

Haber (Bildirme) Kipleri

Şimdiki Zaman

Gelecek Zaman

Geniş Zaman

Görülen Geçmiş Zaman

Duyulan Geçmiş Zaman

Dilek (Tasarlama Kipleri)

Gereklilik Kipi

İstek Kipi

Şart Kipi

Emir Kipi

Kişi (Şahıs) Ekleri
Fiillerde Olumsuzluk
Fiillerde Soru
Fiillerle İlgili Pratik Yöntemler

Fiilleri Bulma Yöntemleri

7. sınıf Türkçe dersi konularının sıralandığı kutucuk.

Sözcükte Anlam Konu Anlatımı

Gerçek Anlamlı Kelimeler

Mecaz Anlamlı Kelimeler

Çok Anlamlı Kelimeler

Terim Anlamlı Kelimeler

Gerçek, Mecaz ve Terim Anlam Karşılaştırmalı Anlatım

Eş Anlamlı Kelimeler

Eş Anlamlı Kelimeler – Yeni

Yakın Anlamlı Sözcükler

Zıt (Karşıt) Anlam

Eş Sesli (Sesteş) Sözcükler

Somut ve Soyut Anlam

Nicel ve Nitel Anlam

Ad Aktarması (Mecazımürsel)

Dolaylama

Duyular Arası Aktarma

İnsandan Doğaya Aktarma

Yansıma Sözcükler

İkilemeler

Genel ve Özel Anlamlı Sözcükler

Deyimler

Sözcüklerin Cümlede Kazandığı Anlam

Sözcükte Anlam Çözümlü Sorular

Çok Anlamlılık Testi

Sözcükte Anlam Testi (1)

20 Soruluk Test Çöz

Sözcükte Anlam Testi (2)

Deyimler Testi

Fiilde Yapı Konu Anlatımı

Basit Yapılı Fiiller

Türemiş Yapılı Fiiller

Birleşik Yapılı Fiiller

Kurallı Birleşik Fiiller

Yardımcı Eylemle Oluşan Birleşik Yapılı Fiiller

Anlamca Kaynaşmış (Deyimleşmiş) Birleşik Yapılı Fiiller

Anlam Kayması Konu Anlatımı

Cümlede Anlam Konu Anlatımı

Öznel ve Nesnel Anlam

Doğrudan Anlatım

Dolaylı Anlatım

Amaç Sonuç Cümlesi

Neden Sonuç Cümlesi

Koşul Sonuç Cümlesi

Yakın Anlamlı Cümle

Karşıt Anlamlı Cümle

Örtülü Anlam

Tanım Cümlesi

İçerik Cümlesi

Üslup Cümlesi

Aşamalı Durum Cümlesi

Bir Durumun Daha İyi ya da Kötüye Gittiğini Bildiren Cümleler

Karşılaştırma Cümlesi

Olasılık Cümlesi

Varsayım Cümlesi

Öneri Cümlesi

Tasarı Cümlesi

Eleştiri Cümlesi

Öz eleştiri Cümlesi

Yakınma Cümlesi

Sitem Cümlesi

Hayıflanma ve Pişmanlık Cümlesi

Küçümseme Cümlesi

Azımsama Cümlesi

Ön Yargı (Peşin Hüküm) Cümlesi

Beğenme Cümlesi

Beklenti Cümlesi

Gerçekleşmemiş Beklenti Cümlesi

Özlem Cümlesi

Kaygı Cümlesi

Şaşırma Cümlesi

Kararsızlık Cümlesi

Atasözleri ve Özellikleri (Sözlük)

Anlamına Göre Atasözleri

Atasözü Görselleri

Zarf (Belirteç) Konu Anlatımı

Durum Zarfı

Zaman Zarfı

Yer-yön Zarfı

Azlık – Çokluk (Miktar) Zarfı

Soru Zarfı

Paragrafta Anlam Konu Anlatımı

Metnin Konusu

Paragrafta Başlık

Ana Fikir

Paragrafta Yardımcı Fikir

Paragrafta Anahtar Sözcükler

Paragrafın Bölümleri

Paragraf Tamamlama

Paragraf Oluşturma

Paragrafın Akışını Bozan Cümle

Paragrafı İkiye Bölme

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme

Anlatım Biçimleri

Düşünceyi Geliştirme Yolları

Hikâyenin Unsurları

Paragrafta Kullanılan Duyular

Anlatımın Özellikleri

Anlatıcı Türleri

Bakış Açıları

Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları Testi

Paragrafta Anlam Testi (1)

Paragrafta Anlam Testi (2)

Ek Fiil (Ek Eylem) Konu Anlatımı

İsimlere Gelen Ek Fiiller

Fiillere Gelen Ek Fiiller

Basit ve Birleşik Çekimli Fiiller

Yazım Kuralları Konu Anlatımı

Büyük Harflerin Yazımı

Sayıların Yazımı

Kısaltmaların Yazımı

“de”lerin Yazımı

“ki”lerin Yazımı

“mi”lerin Yazımı

İkilemeler

Pekiştirme Sözcüklerinin Yazımı

Birleşik Sözcüklerin Yazımı

Bazı Sözcüklerin Doğru Yazımı

Noktalama İşaretleri Konu Anlatımı

Nokta

Virgül

Noktalı Virgül

İki Nokta

Üç Nokta

Soru İşareti

Ünlem İşareti

Kısa Çizgi

Uzun Çizgi (Konuşma Çizgisi)

Tırnak İşareti

Tek Tırnak İşareti

Eğik Çizgi

Yay Ayraç

Köşeli Ayraç

Kesme İşareti

Denden İşareti

Metin Türleri Konu Anlatımı

Hikâye (Öykü)

Masal

Fabl

Günlük

Anı (Hatıra)

Gezi Yazısı (Seyahatname)

Biyografi (Yaşam Öyküsü)

Otobiyografi (Öz Yaşam Öyküsü)

Mektup

Tiyatro

Haber Yazısı

Deneme

Fıkra

Makale

Sohbet (Söyleşi)

Metin Türleriyle ilgili Bazı Kavramlar: Açıklama Bildiren Cümle, Öğretici Metinler,

Söz Sanatları Konu Anlatımı

Abartma (Mübalağa)

Abartma (Mübalağa) – Yeni

Benzetme (Teşbih)

Kişileştirme (Teşhis)

Konuşturma (İntak)

Karşıtlık (Tezat)

Anlatım Bozukluğu Konu Anlatımı

Gereksiz Sözcük Kullanımı

Sözcüğün Yanlış Anlamda Kullanımı

Sözcüğün Yanlış Yerde Kullanımı

Anlamca Çelişen Sözcüklerin Kullanımı

Anlam Belirsizliği

Sıralama ve Mantık Hatası

Deyim Yanlışlığı

Sözel Mantık

Görsel, Grafik, Tablo

İnfografik (bilgilendirme grafiği) tasarım, görsel, afiş ve tablo yorumlama

Türkçe Konuları

7. Sınıf Türkçe Konuları

Motivasyon Köşesi

Ders Çalışma Programı Nasıl Hazırlanır?