7. Sınıf Türkçe Dersi

Konu anlatımları, özetler, püf noktaları, çözümlü sorular, çözme yöntemleri, yazılı örnekleri ve daha pek çok ders içeriklerine mi ihtiyacınız var işte, 7. sınıf Türkçe dersi:

7. Sınıf Türkçe Dersi

Fiiller (Eylemler) Konu Anlatımı

Fiiller Konu Anlatımı (Yeni)

Fiillerin Anlam Özellikleri Konu Anlatımı

Çekimli Fiiller

Haber (Bildirme) Kipleri
Dilek (Tasarlama Kipleri)
Kişi (Şahıs) Ekleri
Fiillerde Olumsuzluk
Fiillerde Soru
Fiillerle İlgili Pratik Yöntemler

Fiilleri Bulma Yöntemleri

7. sınıf Türkçe dersi konularının sıralandığı kutucuk.

Sözcükte Anlam Konu Anlatımı

Gerçek Anlamlı Kelimeler

Mecaz Anlamlı Kelimeler

Çok Anlamlı Kelimeler

Terim Anlamlı Kelimeler

Gerçek, Mecaz ve Terim Anlam Karşılaştırmalı Anlatım

Eş Anlamlı Kelimeler

Eş Anlamlı Kelimeler – Yeni

Yakın Anlamlı Sözcükler

Zıt (Karşıt) Anlam

Eş Sesli (Sesteş) Sözcükler

Somut ve Soyut Anlam

Nicel ve Nitel Anlam

Ad Aktarması (Mecazımürsel)

Dolaylama

Duyular Arası Aktarma

İnsandan Doğaya Aktarma

Yansıma Sözcükler

Yansıma Sözcükler (Yeni)

İkilemeler

Genel ve Özel Anlamlı Sözcükler

Deyimler

Sözcüğün Cümlede Kazandığı Anlam

Sözcükte Anlam Çözümlü Sorular

Çok Anlamlılık Testi

Sözcükte Anlam Testi-1

20 Soruluk Test Çöz

Sözcükte Anlam Testi-2

Deyimler Testi

Fiilde Yapı Konu Anlatımı

Anlam Kayması Konu Anlatımı

Cümlede Anlam Konu Anlatımı

Öznel ve Nesnel Anlam

Doğrudan Anlatım

Dolaylı Anlatım

Amaç Sonuç Cümlesi

Neden Sonuç Cümlesi

Koşul Sonuç Cümlesi

Örtülü Anlam

Tanım Cümlesi

İçerik Cümlesi

Üslup Cümlesi

Aşamalı Durum Cümlesi

Bir Durumun Daha İyi ya da Kötüye Gittiğini Bildiren Cümleler

Tasarı Cümlesi Nedir?

Hayıflanma ve Pişmanlık Cümlesi

Beklenti Cümlesi

Gerçekleşmemiş Beklenti Cümlesi

Atasözleri ve Özellikleri (Sözlük)

Anlamına Göre Atasözleri

Atasözü Görselleri

Atasözleri ve Deyimler (Birleştirilmiş Anlatım)

Zarf (Belirteç) Konu Anlatımı

Zarflar

Zarflar (Yeni)

Paragrafta Anlam Konu Anlatımı

Ana Fikir

Ana Fikir (Detaylı Anlatım)

Anlatım Biçimleri Konu Anlatımı

Anlatıcı Türleri

Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları Testi

Paragrafta Anlam Testi-1

Paragrafta Anlam Testi-2

Ek Fiil (Ek Eylem) Konu Anlatımı

Basit ve Birleşik Çekimli Fiiller

Yazım Kuralları Konu Anlatımı

Noktalama İşaretleri Konu Anlatımı

Soru İşareti

Metin Türleri Konu Anlatımı

Sık Kullanılan Metin Türlerine Genel Bakış

Söz Sanatları Konu Anlatımı

Abartma (Mübalağa)

Abartma (Mübalağa) – Yeni

Benzetme (Teşbih)

Kişileştirme (Teşhis)

Konuşturma (İntak)

Karşıtlık (Tezat)

Anlatım Bozukluğu Konu Anlatımı

Sözel Mantık

Görsel, Grafik, Tablo

Türkçe Konuları

7. Sınıf Türkçe Konuları

Örnek Yazılı Soruları

2023 – 2024 7. sınıf Türkçe 1. dönem 1. yazılı sorularını senaryo 1’e göre hazırladım bu soruları ister şimdi çözün isterseniz sayfanın altındaki linke tıklayıp PDF biçiminde indirin. İşte, Milli Eğitim Bakanlığının belirlediği kazanımlara uygun 7. sınıf Türkçe 1. dönem 1. yazılı senaryo 1 soruları ve cevapları:

Motivasyon Köşesi

Ders Çalışma Programı Nasıl Hazırlanır?