TYT Türkçe Dersi

Detaylı konu anlatımları, püf noktaları, örnekler üzerinden taktikler, motivasyon yazıları, çalışma programları… YKS / TYT Türkçe dersi içeriklerine anında ulaşmak mı istiyorsunuz o halde hemen devam ediniz.

TYT Türkçe Dersi Konu Dağılımı

I. Sözcükte Anlam (Konu Anlatımı)

Gerçek Anlam

Mecaz Anlam

Temel Anlam ve Yan Anlam

Terim Anlam

Gerçek, Mecaz ve Terim Anlam Karşılaştırma

Yakın Anlam

Zıt (Karşıt) Anlam

Eş Sesli (Sesteş) Sözcükler

İnsandan Doğaya Aktarma

Somut ve Soyut Anlam

Somutlama

Soyutlama

Nicel ve Nitel Anlam

Dolaylama

Ad Aktarması (Mecazımürsel)

Güzel Adlandırma

Duyular Arası Aktarma

Yansıma Sözcükler

İkilemeler

Genel ve Özel Anlam

Deyimler


II. Cümlede Anlam (Konu Anlatımı)

Öznel Anlam ve Nesnel Anlam

Doğrudan Anlatım

Amaç Sonuç Cümleleri

Neden Sonuç Cümleleri

Koşul Sonuç Cümleleri

Örtülü Anlam

Tanım Cümlesi

İçerik Cümlesi

Üslup Cümlesi

Aşamalı Durum Bildiren Cümle

Açıklama Bildiren Cümle

Olasılık (İhtimal) ve Tahmin Cümlesi

Tasarı Cümlesi Nedir?

Hayıflanma ve Pişmanlık Cümlesi

Benzetme Cümlesi

Kişileştirme Cümlesi

Abartma Cümlesi

Beklenti Cümlesi

Gerçekleşmemiş Beklenti Cümlesi

Anlamına Göre Atasözleri

Atasözleri Sözlüğü


III. TYT Türkçe Dersi Paragrafta Anlam

Ana Fikir

Anlatım Biçimleri Konu Anlatımı

Öğretici Metinler


IV. Ses Bilgisi


V. Yazım Kuralları (Konu Anlatımı)


VI. Noktalama İşaretleri

Yan Yana İki Nokta Nedir?


VII. Kök, Ek ve Yapı Bilgisi

A) Kökler

Kökteş Kökler (Ortak Kök)

B) Ekler

1) Çekim Ekleri

2) İsim Çekim Ekleri

Durum Eki Konu Anlatımı (Yeni)

3) Fiil Çekim Ekleri

C) Yapım Ekleri

D) Sözcükte Yapı


VIII. TYT Türkçe Dersi Sözcük Türleri

Kalıplaşmış Söz Grupları: Pekiştirmeler,


IX. Fiiller (Eylemler)

B) Çekimli Fiiller

1) Kip Ekleri
2) Kişi Ekleri

C) Fiilde Kip (Anlam, Zaman) Kayması

Ç) Basit ve Birleşik Çekimli (Zamanlı) Fiiller

D) Ek Fiiller (Ek Eylemler)

E) Fiilde Yapı

1) Basit Yapılı Fiiller
2) Türemiş Yapılı Fiiller
3) Birleşik Yapılı Fiiller

X. Fiilimsi (Eylemsi) Konu Anlatımı

İsim Fiil Örnekleri Nelerdir?

Fiilimsilerin Özellikleri

Fiilimsi Çeşitleri Neler?

Fiilimsi Bulma Taktikleri

Eke Göre Fiilimsi Örnekleri

Fiilimsiyle ilgili Sıkça Sorulan Sorular

Fiilimsi Sunusu (Animasyonlu Anlatım)

Fiilimsi Pratik Özet

Kalıplaşmış Sıfat Fiil

Adlaşmış Sıfat Fiil

Kalıcı İsim

Fiilimsi Çalışma Kâğıdı


XI. Cümlenin Ögeleri Konu Anlatımı

C) Cümle Vurgusu Nedir?

Cümlenin Ögeleriyle ilgili Bazı Önemli Kavramlar: Eş Görevli Kelime ve Kelime Grupları


XII. Fiilde Çatı (Konu Anlatımı)

A) Öznesine Göre Fiilde Çatı

B) Nesnesine Göre Fiilde Çatı


XIII. TYT Türkçe Dersi Cümle Türleri

A) Anlamına Göre Cümleler:

B) Yüklemin Yerine (Öge Dizilişine) Göre Cümleler:

C) Yüklemin Türüne Göre Cümleler:

Fiil Cümlesi

İsim Cümlesi Nedir, Nasıl Bulunur?

D) Yapısına Göre Cümleler

1) Basit (Tek Yüklemli, Tek Yargılı) Cümle
2) Birleşik Cümle
3) Sıralı (Birden Çok Yüklemli) Cümle
4) Bağlı (Bağlacı Olan) Cümle

XIV. TYT Türkçe Dersi Anlatım Bozukluğu

A) Anlama Dayalı Anlatım Bozukluğu

B) Yapıya Dayalı Anlatım Bozukluğu


TYT Türkçe konuları ve soru dağılımını indirmek için tıklayınız.Sıkça Sorulan Sorular

TYT Türkçe dersi nasıl çalışılır?

TYT Türkçe dersini; anlam bilgisi, dil bilgisi, yazım ve noktalama olmak üzere 3 ana bölüme ayırırız. Genellikle sizin düzeyiniz ve çalışma temponuza göre belirlemeniz gerekir ancak bu konuda bir öneri istiyorsanız iki koldan ilerleyebilirsiniz. Haftanın bir günü anlam bilgisi, bir günü de dil bilgisi olabilir. Konu yükü hafifleyince -fazla geç kalmayın- yazım ve noktalama bölümüne geçebilirsiniz.

TYT Türkçe en çok hangi konudan soru çıkar?

Geçmiş yıllara baktığınızda genellikle anlam bilgisi dediğimiz sözcükte anlam, cümlede anlam ve paragrafta anlam konusundan soru çıkıyor.

TYT Türkçede kaç paragraf çıkıyor?

TYT paragrafta yıllara göre dalgalanmalar olsa da 20’nin altında soru çıkmamış, bazı yıllar 25’in üzerine de çıkmıştır. Bu konuda detaylı bilgi için tıklayınız.