Yadsımak Ne Demek? Yadsıma Cümlesi Nedir?

Yadsımak kelimesinin anlamı, örnekleri ve yadsıma bildiren cümleler:

Yadsımak

Birinin kendi davranışını ya da yaptığı bir konuşmayı gelecekte aleyhine sonuçlar doğuracağını düşündüğü için inkâr etmesidir. Bunun dışında mevcut bir durumu çıkarına ters düştüğü için tanımaması ya da kabul etmemesi de olabilir.

Yadsımanın temelinde gizlemek ve kabullenmemek vardır. Bu da günlük yaşamda iletişim sorunu ve güvensizliğe neden olur.

Örnekler

Toplantıda yaptığı konuşmayı bugün yadsıyor. (Kabul etmiyor)

Her zaman söylediğim sözü bugün yadsımam imkânsız. (İnkâr etmem)

Boşuna çabalama, haklı olduğumu kimse yadsıyamaz. (İnkâr etmez)

Yadsıma Bildiren Cümle

Yadsıma bildiren cümleler, Türkçenin cümlede anlam konularından biridir. Bu anlamdaki cümlelerde kişiler ya yaptığı bir eylemi inkâr edecek ya da bir durumu kabullenmeyecek. Genellikle soru anlamı bildiren yadsıma cümlelerinde “ne yani, ben mi yapmışım, kim söyledi..” gibi sözcükler de bulunur.

Açıklamalı Örnekler

Senin hakkında iftira atan ben miyim?

Açıklama: Atılan iftirayı kendisinin yapmadığını söylemiş.

Ne yani, yemekleri ben mi ısmarlayacakmışım?

Açıklama: Yemek ısmarlamamak için yapılan yadsıma.

Tüm bu olayın sorumlusu ben miyim?

Açıklama: Kendisini sorumlu görmemek için inkâr yoluna girmiş.

Masanın kenarındaki bardağı ben düşürmedim.

Açıklama: Bu davranışı üstlenmemiş.

Elektrik gelirse şarkı söylerim, diye bir sözüm olmadı.

Açıklama: Verdiği şarkı sözünü kabullenmemiş.

Satrancı çok iyi bildiğimi söylemedim.

Açıklama: Yaptığı bir konuşmayı kabul etmiyor.

Sana istediğin yemeği yaparım, sözünü ben mi söylemişim?

Açıklama: Yemek yapma sözünü kabul etmiyor.

Yarışmada kimse beni geçemez, diye bir lafım olmadı.

Açıklama: Yaptığı bir konuşmayı inkâr ediyor.

Tarladaki sebzeleri tek başıma sulayabileceğimi düşünüyor musun?

Açıklama: Söz konusu işi tek başına yapacağını düşünmüyor, bu durumu kabullenmiyor. Çünkü çok fazla çalışacağını anlamış.

Sen olmadan tatile gider miyim?

Açıklama: “Sen” diye hitap ettiği kişi olmadan tatile gideceğini inkâr etmiş.

Dikkat: Yadsıma bildiren cümlelerde soru anlamları gerçek değil, sözdedir. Çünkü cevap bellidir, bilinen cevap vurgulanır.

Dikkat: İnsanlar yapmadığı bir davranışı zaten kabullenmez, bu yönde yaptığı konuşmalar da yadsıma cümlelerine benzer ancak biz bunun doğru olup olmadığını bilemeyiz. O yüzden “inkâr etme, kabullenmeme, görmezden geleme…” gibi anlamlardan birini bildirmesi yeterlidir. Zaten testlerde de bu anlamda kullanılmış cümleler çıkar.

Yorum yapın