Yakın Anlamlı Sözcükler Nedir?

İşte, yakın anlamlı sözcükler konu anlatımı:

Yakın Anlamlı Sözcükler

Aynı anlamda olmasa bile yakın anlamda olan, birbirlerini anlam bakımından çağrıştırabilen sözcüklerdir. Yakın anlamlı sözcükler arasında anlam bakımından küçük farklılıklar bulunur. Bu nedenle birbirlerinin yerine kullanıldığında aynı anlamı vermediği için sağlıklı olmaz. Örneğin yakın anlamda olan “eş” ile “dost” sözcükleri birbirinin yerine kullanılamaz.

Örnekler

Karanlık – gece

Yatmak – uyumak

Beklemek – durmak

Seyretmek – bakmak

Tutmak – yakalamak

Üşümek – donmak

Dövüşmek – savaşmak

Yalan – yanlış

Huzur – rahat

Doğru – dürüst

Kılık – kıyafet

Basmak – çiğnemek

Eş – dost

Not: Yakın anlamlı sözcükler ikileme içinde yer alabilir.

Örnekler

Eş dost, kılık kıyafet, bıkmak usanmak, yalan yanlış, akıl fikir, gürültü patırtı, doğru dürüst…


Sık Sorulan Sorular

Yakın anlamlı sözcükler, eş anlamlı sayılır mı?

Hayır, sayılmaz çünkü yakın anlamlı sözcükler aynı anlam bildirmez; benzer anlamlar bildirir. Yani birbirlerinin yerine kullanılamaz.

Yakın anlamın yan anlamdan farkı nedir?

Bir sözcüğün anlam bakımından başka sözcüğü çağrıştırması ve onunla benzer anlamda olmasına yakın anlam denir. Yan anlam ise bir sözcüğün gerçek anlamından tamamen uzaklaşmadan benzetme ilgisi kurularak kazandığı yeni anlamdır. Yakın anlam, iki sözcük arasındaki anlam ilişkisidir. Yan anlam bir sözcüğün cümlede kazandığı yeni anlamdır.


Bu notu indirmek için tıklayınız.

“Yakın Anlamlı Sözcükler Nedir?” üzerine bir yorum

Yorum yapın