Yansıma Sözcük Nedir, Nasıl Bulunur?

Yansıma sözcük nedir, yansıma sözcükler nasıl bulunur ve yansıma sözcük örnekleri nelerdir? İşte; püf noktaları, önemli not ve örnekleriyle yansıma sözcük konu anlatımı:

Yansıma Sözcük

Yansıma sözcük, doğanın ses yoluyla taklit edilmesidir. Doğadaki sesler, sözcükler aracılığıyla dile getirilir. Burada dikkat edilmesi gereken kural yansıma sözcüklerde ses olduğu gibi söylenmeye çalışılır.

Peki, o zaman yansıma sözcükler hangi seslerin taklididir? Burada neye dikkat etmek gerekir?

Yansıma sözcükler, insan konuşması dışında duyulan her sesin taklididir. Birinin konuşmasını kâğıda aktarmak yansıma olmaz. Çünkü yansıma konuşmanın dışında olan ve kendiliğinden ortaya çıkan seslerdir.

Yansıma Sözcük Örnekleri

Horultu, hışırtı, patırtı, miyavlamak, havlamak, gürül gürül, gıcırtı, fırlamak, hapşırmak, tıkırtı, pat, çat, tak, şırıl şırıl, cızırtı, vızıldamak…

Dikkat: Yukarıdaki örneklerde görüldüğü gibi yansıma sözcükler tek başına veya ikileme halinde olabilir.

Yansıma Olmayan Bazı Sözcüklere Dikkat!

Kükremek, kişnemek, ötmek, ışıl ışıl, parıl parıl, pırıl pırıl…

1. Açıklama: Aslan “kük”, at “kiş”, kuş da “öt” diye bir ses çıkarmadığı için bu üç sözcük yansıma sayılmaz.

2. Açıklama: ışıl ışıl, parıl parıl, pırıl pırıl sözcükleri de görmeyle ilgilidir. İşitmeyle alakaları yoktur. Bu nedenle yansıma sayılmaz.

Yansıma sözcüklerini görselleştirmek için kullandığım horul horul uyuyan çocuk, gürül gürül akan şelale, fokur fokur kaynayan kazan, vız diye uçan arı, havlayan köpek ve miyavlayan kedi görselleri.

Kök Halindeki Yansıma Sözcükler, Başka Türe Dönüşebilir

Gürültülü ortamda duramam. (sıfat)

Arabanın lastiği patladı. (fiil)

Gıcırdayan kapı, tüm dikkatleri üzerine çekiyor. (fiilimsi)

Gençler köşeye geçmiş, fısır fısır konuşuyordu. (zarf)

Dışarıdan uğultu gelince pencereyi kapadı. (isim)

Şırıl şırıl akan dere kenarında çay içtik. (zarf)

Zavallı kedi yolun karşısında miyavlıyor. (fiil)

Yaprakların hışırtısına aldırmadan ilerledi. (isim)

Yansıma Sözcükler İkileme Oluşturabilir

gürül gürül, şırıl şırıl, vızır vızır, fısır fısır, çıt çıt, hışır hışır, mışıl mışıl, patır patır…

Yansıma Sözcükler Yapım Eki Alıp Türemiş Yapılı Olabilir

fokurdamak, vızıltı, miyavlıyor, gürleyen, şırıltı, vınlamak, çatladı, patırtı, gümbürtü…

Yansıma Sözcükler Kök ya da Gövde Halinde Olabilir

Kök Halindeki Yansıma Örnekleri: pat, küt, çat, çıt, güm, hav, cız, vız, tık…

Gövde Halindeki Yansıma Örnekleri: patırtı, çatırtı, fokurdamak, şırıltı, vınlamak, hışırtı, miyavladı…

Yansıma Sözcükler İnsan, Hayvan ya da Cansız Varlıklar Tarafından Çıkarılabilir.

İnsanlar Tarafından Çıkarılan Yansıma Sözcükler: horultu, homurtu, üflemek, hapşırmak, zırlamak…

Hayvanlar Tarafından Çıkarılan Yansıma Sözcükler: miyav, havlamak, vızıltı, melemek, fısıltı, cıvıldamak…

Cansız Varlıklar Tarafından Çıkarılan Yansıma Sözcükler: çatırdamak, şıpırtı, patırtı, güm, cızırtı…

Yansıma Sözcükler Hakkında Önemli Maddeler

  • Yansıma sözcükler isim, sıfat, zarf, fiil ya da fiilimsi olabilir.
  • Yansıma sözcükler ikileme ya da tek sözcük halinde olabilir.

Bu notu PDF biçiminde indirmek için tıklayınız.

Yorum yapın