Yansıma Sözcük Nedir?

İşte, yansıma sözcük konu anlatımı:

Yansıma Sözcük

Yansıma sözcük, doğadaki seslerin taklit yoluyla ifade edilmesidir.

Sesleri, sözcükler aracılığıyla dile getiririz ancak burada dikkat etmeniz gereken kural yansıma sözcüklerde sesi olduğu gibi söylemeye çalışmanızdır.

Yansıma sözcükler, insan konuşması dışında duyduğumuz her sesin taklididir o yüzden birinin konuşmasının taklidini yansıma sayamayız.

Yansımalar, konuşmanın dışında olan ve kendiliğinden ortaya çıkan seslerdir.

Örnekler

Horultu

Hışırtı

Patırtı

Miyavlamak

Havlamak

Gürül gürül

Gıcırtı

Fırlamak

Hapşırmak

Tıkırtı

Pat

Çat

Tak

Şırıl şırıl

Cızırtı

Vızıldamak

Dikkat: Yukarıdaki örneklerde gördüğünüz gibi yansıma sözcükler tek başına veya ikileme halinde olabilir.

"Yansıma Sözcük Nedir? Nasıl Bulunur?" başlığı ile aşağısında çatlayan cam, fokur fokur kaynayan kazan, havlayan köpek, miyavlayan kedi ve meleyen koyun görselleri ile görsellerin gerisinde fon olarak "Pratik Çalışma" logosu var.
Yansıma Olmayan Bazı Sözcüklere Dikkat!

Kükremek, kişnemek, ötmek, ışıl ışıl, parıl parıl, pırıl pırıl, gıcır gıcır…

1. Açıklama: Aslan “kük”, at “kiş”, kuş da “öt” diye bir ses çıkarmadığı için bu üç sözcüğü yansıma sayamayız.

2. Açıklama: ışıl ışıl, parıl parıl, pırıl pırıl sözcükleri de görmeyle ilgilidir. İşitmeyle alakaları yoktur. Bu nedenle yansıma sayamayız.

Kök Halindeki Yansıma Sözcüklerin Farklı Sözcük Türüne Dönüşümü

Gürültülü ortamda duramam. (sıfat)

Arabanın lastiği patladı. (fiil)

Gıcırdayan kapı, tüm dikkatleri üzerine çekiyor. (fiilimsi)

Gençler köşeye geçmiş, fısır fısır konuşuyordu. (zarf)

Dışarıdan uğultu gelince pencereyi kapadı. (isim)

Şırıl şırıl akan dere kenarında çay içtik. (zarf)

Zavallı kedi yolun karşısında miyavlıyor. (çekimli fiil)

Yaprakların hışırtısına aldırmadan ilerledi. (isim)

Yansıma Sözcükler de İkilemeyi Oluşturur

Gürül gürül, şırıl şırıl, vızır vızır, fısır fısır, çıt çıt, hışır hışır, mışıl mışıl ya da patır patır sözcükleri bunlara örnektir.

Yansıma Sözcükler Yapım Eki Alırsa Türemiş Yapılı Olur

Fokurdamak, vızıltı, miyavlıyor, gürleyen, şırıltı, vınlamak, çatladı, patırtı ya da gümbürtü gibi sözcükler türemiş yapılı yansımaya sözcüklerine örnektir.

Yansıma Sözcükler Kök ya da Gövde Halinde Olur.

Kök Halindeki Yansıma Örnekleri: pat, küt, çat, çıt, güm, hav, cız, vız ya da tık gibi sözcüklerdir.

Gövde Halindeki Yansıma Örnekleri: patırtı, çatırtı, fokurdamak, şırıltı, vınlamak, hışırtı ya da miyavladı gibi sözcüklerdir.

Yansıma Sözcükler İnsan, Hayvan ya da Cansız Varlıklar Tarafından Çıkarılabilir.

İnsanlar Tarafından Çıkarılan Yansıma Sözcükler: horultu, homurtu, üflemek, hapşırmak ya da zırlamak gibi sözcüklerdir.

Hayvanlar Tarafından Çıkarılan Yansıma Sözcükler: miyav, havlamak, vızıltı, melemek, fısıltı, ya da cıvıldamak gibi sözcüklerdir.

Cansız Varlıklar Tarafından Çıkarılan Yansıma Sözcükler: çatırdamak, şıpırtı, patırtı, güm ya da cızırtı gibi sözcüklerdir.

Önemli Maddeler

Yansıma sözcükler isim, sıfat, zarf, fiil ya da fiilimsi olabilir.

İkileme ya da tek sözcük halinde olabilir.


Sıkça Sorulan Sorular

Güm güm yansıma mı?

Evet, yansıma sözcüktür.

Hayvan sesleri yansıma mı?

Bazıları yansıma sayılır, bazıları sayılmaz. Önemli olan hayvanın çıkardığı sesin olduğu gibi söylenmesidir. Mesela “hav” sözcüğü yansımadır ancak “kişnemek” sözcüğünün kökü yansıma sayılmaz çünkü atların çıkardığı ses bu değildir.

Pırıl pırıl bir yansıma mı?

Hayır, çünkü bir varlığın pırıl pırıl olduğunu işitme yoluyla algılamayız.

Gacır gucur yansıma mı?

Evet, yansımadır.

Horul horul yansıma sözcük mü?

Evet, yansıma sözcüktür.

Yansıma sözcükler ikileme şeklinde midir?

Yansıma sözcükler farklı yapı, tür ya da biçimde olur. Bunları tek bir kalıpta tutamayız.
Örnekler:
Pat:
Kök halinde yansıma sözcük.
Fokur fokur: İkileme halinde yansıma sözcük
Havlamak: Tek sözcük halindeki bu yansıma sözcük aynı zamanda isim fiildir.
Miyavladı: Bu yansıma sözcük de çekimli fiil olmuştur.
Cızırtı: Bu yansıma sözcük isim olmuştur.


Bu notu indirmek için tıklayınız.

Yorum yapın