Yansıma Sözcükler Kısa Özet

Yansıma sözcükler nelerdir, nasıl bulunur, örnekleri nelerdi? İşte; basit ve sade anlatımıyla, önemli örnekleriyle yansıma sözcükler kısa özet:

Yansıma Sözcükler Kısa Özet

"Yansıma Sözcükler" başlığı altında gürül gürül akan şelale, horul horul uyuyan insan, vızıldayan arı, fokur fokur kaynayan kazan, miyavlayan kedi, havlayan köpek görüntüsü.
"Yansıma Nedir?" başlığı altında tanım yapan kutucuk.

Doğada duyduğumuz seslerin taklit edilmesine yansıma denir.

Yansıma örneklerinin yazılı olduğu kutucuk.

Yansıma sözcükler ikileme ya da tek sözcük halinde olabilir.

Yansıma olmayan bazı sözcüklerin yazılı olduğu kutucuk.

Aslanın çıkardığı ses “kük”, atın da “kiş” değildir. Bu gibi sözcükler hayvanların doğrudan çıkardığı ses değildir.

Kök halindeki yansıma sözcüklerin farklı tür sözcüklere dönüşünü örnekleyen kutucuk.

Kök halindeki yansıma sözcükleri farklı tür sözcüklere (isim, sıfat, zarf, fiil, fiilimsi) dönüşebilir.

Kök halindeki yansıma sözcüklerin farklı tür sözcüklere dönüşünü örnekleyen kutucuk.
Yansıma Sözcükler Kısa Özet: Kök halindeki yansıma sözcüklerin farklı tür sözcüklere dönüşünü örnekleyen kutucuk.
Yansıma Sözcükler Kısa Özet: Kök halindeki yansıma sözcüklerin farklı tür sözcüklere dönüşünü örnekleyen kutucuk.
Yansıma Sözcükler Kısa Özet:  İkilemeyi oluşturan yansıma sözcük örneklerinin yazılı olduğu kutucuk.

Yansıma sözcükler bazen tek başına ya da ikileme şeklinde olabilir.

Yansıma Sözcükler Kısa Özet: Yapım eki alarak türemiş olan yansıma örneklerinin yazılı olduğu kutucuk.

Yapım eki alan yansıma sözcükler türemiş olur.

Yansıma Sözcükler Kısa Özet: Kök halindeki yansıma örneklerinin yazılı olduğu kutucuk.

Yansıma sözcükler kök ya da gövde halinde olabilir.

Yansıma Sözcükler Kısa Özet: İnsanlar tarafından çıkarılan yansıma örneklerinin yazılı olduğu kutucuk.

İnsanların konuşmanın dışında çıkardığı sesler de yansıma sayılır.

Yansıma Sözcükler Kısa Özet: Hayvanlar tarafından çıkarılan yansıma örneklerinin yazılı olduğu kutucuk.

Hayvanların da çıkardığı sesler yansıma sayılır.

Yansıma Sözcükler Kısa Özet: Cansız varlıklar tarafından çıkarılan yansıma örneklerinin yazılı olduğu kutucuk.

Cansız varlıkların çıkardığı sesler yansıma olur.

Yansıma Sözcükler Kısa Özet: önemli notların yazılı olduğu kutucuk.

Yansıma sözcükler tür olarak isim, sıfat, zarf, ya da fiilimsi; yapı olarak ikileme veya tek sözcük halinde olabilir.

Pratik Çalışma logosu ile "Türkçe Dersi Çalışma Alanı" yazısının olduğu görsel.

Yansıma sözcükler hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.