Yapısına Göre Cümleler Pratik Yöntem

8. sınıf “Cümle Türleri” konusunun önemli alt başlıklarından biri de “Yapısına Göre Cümleler”dir. Konu anlatımlarına baktığınız halde bu bölümde hâlen soru varsa sizin için hazırladığım pratik yöntemi deneyebilirsiniz.

Bu sayfada cümleleri yapısına göre bulmanın pratik yöntemlerinden bahsettim. Ayrıca hazırladığım şema üzerinden yöntemin nasıl uygulandığını göreceksiniz. İşte, yapısına göre cümleler pratik yöntem:

Yapısına Göre Cümleler Pratik Yöntem

1. Aşama: Bulduğunuz cümlenin yüklemi tek mi? Cevabınız tekse 2, birden çoksa 3. aşamaya geçiniz.

2. Aşama: Yüklemin dışında fiilimsi yoksa “basit”, varsa “birleşik” yapılıdır.

3. Aşama: Cümleler virgülle bağlanmışsa “sıralı”, “ki” bağlacı hariç herhangi bir bağlaçla bağlanmışsa “bağlı” cümledir.

Alıştırmalar

Yukarıdaki tabloya göre aşağıdaki cümlelerin yapısını bulunuz.

1. Programdaki şiirleri okuması için gür sesli birini görevlendirdi.

Cevap: Tek yüklemin olduğu cümlede yüklemin dışında fiilimsi olduğu için (okuması) birleşik yapılıdır.

2. Soru çözerken biraz daha dikkatli okuması gerekir çünkü yanlışlarının çoğu dikkatsizlikten kaynaklanıyor.

Cevap: “Çünkü” bağlacı iki yüklemli cümleyi birbirine bağladığı için bağlı cümledir.

3. Şiirlerinde genellikle yalnızlık ve pişmanlıktan bahsetmiş.

Cevap: Tek yüklemli cümlede yüklemin dışında herhangi bir fiilimsi olmadığı için basit yapılıdır.

4. Filmin bitmesini beklemeden salondan ayrıldı, sonra tekrar salona döndü.

Cevap: İki yüklemli cümle, virgüle ayrıldığı için sıralı yapılıdır.

5. Hafta sonu okula gidip öğretmene bildiği her şeyi anlattı.

Cevap: Tek yüklemin olduğu cümlede yüklemin dışında fiilimsi olduğu için (gidip, bildiği) birleşik yapılıdır.

Yorum yapın