Zıt Anlamlı Atasözü Nedir?

Dilimiz; sözcük, cümle hatta metinler arasında anlam bakımından birbirinin zıddı olan örneklerle doludur. Bunu deyim ya da atasözlerinde de görmek mümkün. İşte, bu sayfada sizlere zıt anlamlı atasözleri hakkında örnekler verdim:

Zıt Anlamlı Atasözü

Anlamca birbirine karşıt olan, birbiriyle çelişen atasözleridir. Belli bir tecrübe sonucu oluşan bu atasözleri bildirdikleri anlam bakımından birbirine ters düşer.

Örnekler

Cana geleceğine mala gelsin. – Mal canın yongasıdır.

Öfke ile kalkan zararla oturur. – Öfke baldan tatlıdır.

Cins horoz yumurtada (iken) öter. – Ummadık taş baş yarar.

Merhametten maraz doğar. – İyilik yap denize at, balık bilmezse halik bilir.

Erken kalkan yol alır. – Acele işe şeytan karışır.

Güvenme dostuna saman doldurur postuna. – Eski dost düşman olmaz.

Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar. – Eğri otur doğru söyle.

Aklın yolu birdir. – Akıl akıldan üstündür.

Azıcık aşım kaygısız başım. – Fazla mal göz çıkarmaz.

Anasına bak kızını al, kenarına bak bezini al. – Beş parmağın beşi bir olmaz.

Taşıma su ile değirmen dönmez. – Damlaya damlaya göl olur.

Dost kara günde belli olur. – Düşenin dostu olmaz.

Gün ola harman ola. – Perşembenin gelişi çarşambadan bellidir.

Zora dağlar dayanmaz. – Zorla güzellik olmaz.


Bu notu indirmek için tıklayınız.

“Zıt Anlamlı Atasözü Nedir?” üzerine bir yorum

Yorum yapın