Zıt Anlamlı Atasözleri Nedir, Örnekleri Neler?

Zıt anlamlı atasözleri hangileri, birbirine karşıt olan atasözleri neler? İşte, sık kullanılan zıt anlamlı atasözleri örnekleri:

Zıt Anlamlı Atasözleri

Anlamca birbirine zıt olan, birbiriyle çelişen atasözleridir. Belli bir tecrübe sonucu oluşan bu atasözleri bildirdikleri anlam bakımından birbirine karşıttır.

Zıt Anlamlı Atasözleri Örnekleri

Cana geleceğine mala gelsin. – Mal canın yongasıdır.

Öfke ile kalkan zararla oturur. – Öfke baldan tatlıdır.

Cins horoz yumurtada (iken) öter. – Ummadık taş baş yarar.

Merhametten maraz doğar. – İyilik yap denize at, balık bilmezse halik bilir.

Erken kalkan yol alır. – Acele işe şeytan karışır.

Güvenme dostuna saman doldurur postuna. – Eski dost düşman olmaz.

Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar. – Eğri otur doğru söyle.

Aklın yolu birdir. – Akıl akıldan üstündür.

Azıcık aşım kaygısız başım. – Fazla mal göz çıkarmaz.

Anasına bak kızını al, kenarına bak bezini al. – Beş parmağın beşi bir olmaz.

Taşıma su ile değirmen dönmez. – Damlaya damlaya göl olur.

Dost kara günde belli olur. – Düşenin dostu olmaz.

Gün ola harman ola. – Perşembenin gelişi çarşambadan bellidir.

Zora dağlar dayanmaz. – Zorla güzellik olmaz.


Zıt anlamlı atasözleri notunu indirmek için tıklayınız.

Yorum yapın