Zamir Konu Anlatımı

İşte, zamir konu anlatımı: Zamir Konu Anlatımı Diğer ismi adıl olup isimlerin yerine geçen sözcüklerdir. Çeşitli anlam ve görev bakımından isimlerin yerini tutar. Zamirler, sözcük veya ek halindedir. Sözcük halindeki zamirler; kişi (şahıs), işaret, soru, belgisiz ve dönüşlülük zamiridir. Ek halindeki zamirler ilgi ve iyelik zamirleridir. Zamir; bu, şu, o, bunlar, şunlar, onlar, ben, sen, […]