Author name: pratikcalisma.com

Üstte "Türkçe Dersi Nasıl Sevdirilir?" başlığı, aşağısındaki karikatürde öğrencilerine çimenlerin üstünde kitap okuyan öğretmen görseli ve yanında "Pratik Çalışma" logosu var.

Türkçe Dersi Nasıl Sevdirilir?

Kimi öğrenciler soruları çözerken yanlış yaptığı için, kimileri anlamakta zorlandığı için kimileri de sıkıldığı için Türkçe dersine karşı mesafeli olmakta; bu da derse karşı olumsuz önyargılar ortaya çıkarmakta. Bu yazıda Türkçe dersine karşı ilgisiz olan öğrencilere elimden geldiği kadar yardımcı olmak istedim. O yüzden Türkçe dersi nasıl sevdirilir, sorusuna açıklık getirdim. Türkçe Dersi Nasıl Sevdirilir? […]

Defterin sol sayfasında "Cümle Vurgusu Nedir?" başlığı, aşağısında "Pratik Çalışma" logosu, sağ tarafında zarf tümlecinin vurgulu olduğu "Can yarın gelecek." cümlesi var.

Cümle Vurgusu

Konuşurken ya da yazarken önem verdiğimiz bir ifadenin karşıdaki kişinin dikkatini çekmesi için cümlede bazı yer değişiklikleri yaparız. Bu düzenleme sayesinde ön planda olan sözcükleri daha vurgulu söyleriz ancak cümledeki her sözcüğü vurgulu söyleyemeyiz, bunun bazı kuralları vardır. İşte, cümle vurgusu: Cümle Vurgusu Vurgu, cümledeki bir ögeyi daha dikkat çekici ses tonuyla söylememizi sağlar. Vurgulanan

Şemanın sol tarafında "Yapısına Göre Sıfatlar" başlığı, sağında "Basit", "Türemiş", "Birleşik" alt başlıkları, en sağda bu sıfatların örnekleri var. Şemanın ortasında ve geri planda "Pratik Çalışma" logosu var.

Yapısına Göre Sıfatlar

İşte, yapısına göre sıfatlar: Yapısına Göre Sıfatlar Yapısına göre sıfatlar 3′ ayrılır. Bunlar: Basit, türemiş ve birleşik yapılı sıfatlardır. A) Yapısına Göre Basit Sıfatlar Sıfat türündeki sözcüklerin herhangi bir yapım eki almaması ya da başka sözcükle birleşmemesidir. Çoğunlukla kök halinde olan basit sıfatlar diğer sıfatlar gibi belirtme ya da niteleme görevinde olur. Örnekler Kara gözlerine bakınca

Defter sayfasının üstünde "8. Sınıf Fiilde Çatı Testi" başlığı, aşağısındaki laptop ekranında da aynı başlık, başlığın aşağısında bazı fiilde çatı soruları ve soruların gerisinde fon olarak "Pratik Çalışma" logosu var.

8. Sınıf Fiilde Çatı Testi

İşte, 8. sınıf fiilde çatı testi: 8. Sınıf Fiilde Çatı Testi 1) Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi edilgen çatılıdır? A) Bahçe kamelyasındaki çocukları görünce derin bir nefes aldı. B) Öğrencilerin yanlarında sözlük bulundurmaları gerekir. C) Kitabını tamamlasa da sonradan içeriğinde değişikliğe gitmiştir. D) Roma döneminden kalan buluntularla ilgili araştırmalar yapılıyor. 2) Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi etken

Defterin sol sayfasında "8. Sınıf Fiilde Çatı Çözümlü Sorular" başlığı, aşağısında "Pratik Çalışma" logosu; sağ sayfasında örnek bir fiilde çatı sorusu ve çözümü var.

8. Sınıf Fiilde Çatı Çözümlü Sorular

İşte, 8. sınıf fiilde çatı çözümlü sorular: 8. Sınıf Fiilde Çatı Çözümlü Sorular 1) Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi etken çatılıdır? A) Bu yıl herhangi bir göreve alınmamış. B) Elbiseler dolaba itinayla yerleştirildi. C) Lise yıllarımda yazar olmayı kafaya takmıştım. D) Çantalardan dersle ilgili sözlükler çıkarıldı. Çözüm: Etken çatılı fiiller “birileri tarafından” sözüyle okunamaz. C seçeneğindeki “kafaya takmıştım”

Masa üzerinde "8. Sınıf Fiilde Çatı Testi Çöz" yazısı, solunda yazılı görseli ve aşağıda "Pratik Çalışma" logosu var.

8. Sınıf Fiilde Çatı Testi Çöz

8. sınıf fiilde çatı testi çöz. 8. Sınıf Fiilde Çatı Testi Çöz 1) Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi edilgen çatılıdır? A) Yoğunluğu bahane edip bize gelmedi. B) Otelden çıktıktan sonra taksiye binerek uzaklaştı. C) Kitabın önsözü yazarın arkadaşı tarafından yazılmış. D) Arabadan çıktıktan sonra bagajdaki çantasını aldı. 2) Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi etken çatılı fiildir? A)

Merkezde bilgisayarda ders çalışan öğrenci görseli, çevresinde daire içinde yer alan yazılarda saat yönünde sırayla "Çoktan seçmeli sorular, 20 soruluk, Yeni nesil sorular içerir..." gibi yazıların olduğu görsel ille görselin yukarısında "Pratik Çalışma" logosu var.

8. Sınıf Türkçe 1. Dönem 2. Yazılı Soruları

İşte, 8. sınıf Türkçe 1. dönem 2. yazılı soruları: 8. Sınıf Türkçe 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Öğrencilerden “boş” sözcüğünü cümle içinde kullanmaları istenmiştir. Öğrencilerin verdiği cevapların oranı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. 1) Buna göre aşağıdakilerden hangisi %25’lik dilimin içinde değerlendirilebilir? A) Çalışmalarımı boş bir uğraş olarak görüyorsunuz. B) Boş kolileri depoya taşıdık. C) Boş sözlerle

Siyah tablet ekranında "8. Sınıf Cümlenin Ögeleri Testi" başlığı, aşağısında bazı cümlede anlam sorular ve gerisinde fon olarak "Pratik Çalışma" logosu var. Tabletin solunda kum saati ve tablet kalemi de var.

8. Sınıf Cümlenin Ögeleri Testi Çöz

İşte, 8. sınıf cümlenin ögeleri testi: 8. Sınıf Cümlenin Ögeleri Testi İsim yüklemleri bazen diğer sözcüklerle birleşerek isim ya da sıfat tamlamasını oluşturur. 1) Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisi yalnızca yüklemden oluşmuştur? A) Hepimizin tanıdığı ve saygı gösterdiği bir insan. B) Bugün bekleme salonu tıklım tıklımdı. C) Koşan çocukları görünce birden sevindi. D) Alnındaki çizgiler çektiği sıkıntının

Üstte "Deyimler Testi" yazısı, altta "www.pratikcalisma.com" adresi, onun da aşağısındaki dizüstü bilgisayarda cümlenin anlamına uygun gelen 1 adet deyim sorusu ve gerisinde fon olarak "Pratik Çalışma" logosu var.

Deyimler Testi Çöz

İşte, deyimler testi: Deyimler Testi Çöz Dilimizde konuşmayla ilgili birçok deyim vardır. Bunlardan bazıları: Havadan sudan veya gelişigüzel konuşmak anlamında “şundan bundan konuşmak”, bir konu hakkında tüm açıklamaları yapmak ya da eksiksiz anlatmak anlamında “söylemediğini bırakmamak”, Bir konu veya olayı isteksizce söylemek anlamında “dudak ucuyla söylemek”, kırıcı veya rastgele konuşmak anlamında “ağzına geleni söylemek” deyimi

Dizüstü bilgisayar ekranında üstte "Sözcükte Anlam Çözümlü Sorular" başlığı, aşağısında bazı sözcükte anlam soruları, soruların gerisinde "Pratik Çalışma" logosu ile bilgisayarın sağında kum saati ve bilgisayar faresi var.

Sözcükte Anlam Çözümlü Sorular

İşte, sözcükte anlam çözümlü sorular: Sözcükte Anlam Çözümlü Sorular Bir sözcüğün benzetme amacı güdülmeden başka bir sözcük yerine kullanılmasına ad aktarması denir. Örneğin “Tabağını bitir.” cümlesinde tabak sözcüğüyle yemek kastedilmiş. 1) Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde ad aktarması (mecaz-ı mürsel) vardır? ​A) Evimizi önümüzdeki ay taşıyacağız. B) Kedi tedirgin olsa da sütü içti. C) İşlerimi

Scroll to Top