Bakış Açısı Nedir?

İşte, bakış açısı ve özellikleri: Bakış Açısı Nedir? Bir metinde anlatımın kim tarafından yapıldığını bildiren ifadelerdir. Bu ifadeler bakış açıları olup kahraman, gözlemci ve ilahi (hakim, tanrısal) olmak üzere 3’e ayrılır. Bakış açıları olaya dayalı metinlerde kullanılır. Bu sayede yazarlar metnini oluştururken birilerinin gözünden aktarır. Bun tercih daha metin oluşturulmadan önce belirlenir. Kahraman Bakış Açısı […]