İnsandan Doğaya Aktarma Nedir?

Yazar ya da şairlerin anlatımını daha etkili hale getirmek, güçlendirmek için başvurduğu söz sanatlarından biri de deyim aktarmasıdır. Bu aktarmayı; doğadan insana, insandan doğaya, doğadan doğaya ve duyular arası aktarma olmak üzere dörde ayırırız. İşte, insandan doğaya aktarma: İnsandan Doğaya Aktarma İnsan dışı varlıkların, insan özelliği kazanmasıdır. Başka bir ifadeyle insana özgü davranışlar, insan dışı … Devamını oku