Bağlı Cümle ve Özellikleri Neler?

Üstte "Bağlı Cümle (Bağlacı Olan)" başlığı, aşağısında kablolu priz görseli, altta sırasıyla "de, ve, hatta, çünkü, ama, oysaki, ne...ne, hem...hem" bağlaçları var. Geride fon olarak "Pratik Çalışma" logosu var.

İşte, bağlı cümle ve özellikleri: Bağlı Cümle Birden fazla cümle bağlaçlarla bağlanmıştır. Örnekler Akıllı bir çocuktu fakat yemek seçmesi hoş değildi. Arabamı sürmene izin veriyorum ancak trafik kurallarına uymalısın. Zamanında buradan bir daire almalıydık çünkü buralar çok değerlendi. Birkaç kıyafetle yanıma geldi ve hangisinin daha güzel olduğunu sordu. Getirdiği çıtalarla rengarenk bir uçurtma yaptı ne … Devamını oku

Birleşik Cümle Nedir, Özellikleri Neler?

Sol üstte yapboz parçaları, sağında "Birleşik Cümle" başlığı, aşağısında "Girişik Birleşik, İç İçe Birleşik, ki'li Birleşik, Şartlı Birleşik" yazıları, en altta "Pratik Çalışma" logosu var.

İşte, birleşik cümle ve özellikleri: Birleşik Cümle Yüklemi tek olup birden fazla yargılı cümledir. Yüklemin haricinde genellikle fiil veya fiilimsiyle oluşan yargılar yan cümleyi oluşturur. Yüklemler de temel cümleyi oluşturur. Bir cümlede temel ve yan cümlenin her biri de cümlenin toplam yargı sayısını verir. Örneğin “Birçok başarıya imza atmış bir sporcunun böyle basit bir hata … Devamını oku

Basit Cümle Nedir, Örnekleri Neler?

Üstte "Basit Cümle Nedir?" başlığı, aşağısındaki kutucukta örnek olarak "Gezi oldukça eğlenceli geçti." cümlesi ve "oldukça" kelimesinin üstünde çarpı işareti var. Aşağısındaki konuşma balonunda "Yüklemin dışında fiil ya da fiilimsiye yer yok!" yazısı var. En geride ise fon olarak "Pratik Çalışma" logosu var.

İşte, basit cümle konu anlatımı Basit Cümle Tek yargısı bulunan cümlelerdir. Yüklem sadece bir tanedir. Bunlar aynı zamanda temel cümledir. Yüklemin dışında fiil ya da fiilimsi yoktur. Bu nedenle yan cümlecik bulunmaz. Genellikle kısa anlatımlarda görülür. Açıklamalı Örnekler Dünkü gezi eğlenceli geçti. Açıklama: Yüklem “geçti” sözcüğüdür ve bunun dışında yargı bildiren başka bir sözcük yok. … Devamını oku

Bakış Açısı Nedir, Nasıl Ayırt Edilir?

Şemanın üstünde "Bakış Açısı" başlığı, aşağısında soldan sağa doğru dizilmiş kutucuklarda "Kahraman Bakış Açısı", "Gözlemci Bakış Açısı", "Hakim (İlahi) Bakış Açısı" başlıkları yazılı. Altlarında bu bakış açılarının önemli özellikleri yazılı. Geride ise fon olarak "Pratik Çalışma" logosu var.

İşte, bakış açısı ve özellikleri: Bakış Açısı Bir metinde anlatımın kim tarafından yapıldığını bildiren ifadelerdir. Bu ifadeler bakış açıları olup kahraman, gözlemci ve ilahi (hakim, tanrısal) olmak üzere 3’e ayrılır. Bakış açıları olaya dayalı metinlerde kullanılır. Bu sayede yazarlar metnini oluştururken birilerinin gözünden aktarır. Bun tercih daha metin oluşturulmadan önce belirlenir. Kahraman Bakış Açısı Olayı … Devamını oku

Kanıksama Nedir, Örnekleri Neler?

İşte, kanıksama cümlesi ve açıklamalı örnekler: Kanıksama Nedir? İstenmeyen veya sıkça tekrarlanan bir olay ya da duruma belli bir süre sonra alışmak ve buna tepki göstermemektir. Kişi üzülse de kızsa da durumu düzeltmek için gayret göstermez. Çünkü ne yaparsa yapsın istemediği sonuçla yine karşılaşacaktır. O yüzden içinde bulunduğu duruma alışmaya başlar. Bu anlamdaki cümlelerde genellikle … Devamını oku

Yadsımak Ne Demek? Yadsıma Cümlesi Nedir?

Yadsımak kelimesinin anlamı, örnekleri ve yadsıma bildiren cümleler: Yadsımak Birinin kendi davranışını ya da yaptığı bir konuşmayı gelecekte aleyhine sonuçlar doğuracağını düşündüğü için inkâr etmesidir. Bunun dışında mevcut bir durumu çıkarına ters düştüğü için tanımaması ya da kabul etmemesi de olabilir. Yadsımanın temelinde gizlemek ve kabullenmemek vardır. Bu da günlük yaşamda iletişim sorunu ve güvensizliğe … Devamını oku

TYT Anlatım Bozukluğu Testi Çöz

TYT Anlatım Bozukluğu Testi 1) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gereksiz sözcüklerin kullanımdan kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır? A) Biraz daha bekleyelim belki bize yetişebilir. B) Kimileri tabloya yüzeysel bakar, kimileri de detaylı inceler. C) Arabayı temizledikten sonra bakım yaptılar. D) Yarın şirkete gidip işlerimizi halledeceğiz. E) Kursiyerlerimize iki ay ders vererek bu sınava hazırlıyoruz. 2) Aşağıdaki cümlelerin … Devamını oku

Az Bilinen Deyimler ve Anlamları

Az Bilinen Deyimler Dağarcığına atmak: Öğrendiği yeni bilgileri diğerleri gibi hafızasında tutmak. Gaflet basmak: Uyku gelme ya da dikkatsizlik hali. Abacı kebeci, sen neci: Birinin mesleğini ya da uzmanlık alanını sormak için kullanılan deyim. Ağız kavafı: Gereksiz yere konuşan kimse. Cemaziyelevvelini bilmek: Genellikle birinin bilinmeyen kötü yönünü bilmek anlamında kullanılan deyim. Eyere de gelir semere … Devamını oku

İlginç Deyimler ve Anlamları

İşte, az bilinen ilginç deyimler: İlginç Deyimler Arpacı kumrusu gibi düşünmek: Karşılaştığı sıkıntı verici durum yüzünden boş boş düşünmek. Ali’nin külâhını Veli’ye, Veli’nin külâhını Ali’ye giydirmek: Herhangi bir bedel ödemeden başkalarının eşyaları üzerinden geçimini sağlamaya çalışmak. Iskartaya çıkarmak: Kişi ya da bir işi değersizleştirmeye, etkisizleştirmeye çalışmak. Alı al, moru mor: Sıkıntı ya da stresli bir … Devamını oku

Zarf (Belirteç) Konu Anlatımı

Zarf (Belirteç) Konu Anlatımı Fiil soylu sözcük, sıfat ve kendileri gibi zarfların anlamını etkileyen sözcüklerdir. Bu sözcükler durum, zaman, miktar ve yer-yön anlamı bildirir. Zarfları neden, niçin, niye, ne diye, ne zaman, ne kadar… gibi sorularla buluruz. Açıklamalı Örnekler: 1. Gürültüden dolayı hiç çalışmadım, diyerek yakındı. Açıklama: “Hiç” sözcüğü, sağındaki “çalışmadım” fiiline “ne kadar?” sorusunu sorduğumuzda ortaya çıkar. Ayrıca “diyerek” … Devamını oku

Yüklem Yanlışlığı Nedir?

Yüklem Yanlışlığı Yüklem eksik olduğunda veya cümleye anlam bakımından uymadığında anlatım bozukluğu meydana gelir. Örneğin “Yeni aldığı kıyafeti biraz dar, ayrıca deseni de uyumlu değildi.” Açıklama: Ek eylemin olumsuzu olan “değildi” sözcüğü sadece hemen önceki sözcükle uyumlu ancak “dar” yüklemiyle uyumlu değil. O yüzden “dar” sözcüğüne olumlu bir ek eylem getirmek gerekir. Düzeltme:  Yeni aldığı … Devamını oku

Özne Yüklem Uyumsuzluğu Nedir?

Özne Yüklem Uyumsuzluğu Özne ile yüklem arasında tekillik çoğulluk, olumluluk olumsuzluk ve kişi bakımından uyumun olması gerekir. Buna uyulmadığında anlatım bozukluğu meydana gelir. Şimdi, bu şartların her birini sırayla inceleyelim: 1. Tekillik Çoğulluk Uyumu Özne tekilse yüklem de tekil olur. Örnek: Küçük çocuk elindeki tepsiyi sıkıca tutarak gidiyordu. Özne insan olup çoğul ekini almışsa yüklem … Devamını oku

Özne Eksikliği Nedir?

Özne Eksikliği Birden çok yüklemli ya da yargılı cümlelerde özne ortaksa her iki tarafın da anlamını karşılamalı. Yer iki yükleme sorulan “kim, ne?” sorularından biriyle bulunmalı. Eğer cümlelerden birinin öznesi oluyor ve diğer cümlenin öznesi çıkmıyorsa orada özne eksikliği vardır. Örnekler Binanın duvarları boyandıktan sonra satışa hazır hale geldi. Açıklama: Satışa hazır hale gelen binanın … Devamını oku

Öge Eksikliği Nedir?

Günlük yaşamda insanlar benzer işleri yapan arkadaşlarıyla kimi eşya ya da araç gereci paylaşabilir. İhtiyaç duyduğu anda başkasından ister, bazen de onların yardımına koşar. Bu hem yardımlaşma ve dayanışma duygusunu geliştirir hem de kendilerini maddi külfetten kurtarır. Dilimizde de ortak kullanılan sözcükler olabilir. Bu sayede cümleyi gereksiz yere uzatmayız ancak alakasız sözcük ya da ögeyi … Devamını oku

Yüklem Eksikliği

İşte, yüklem eksikliği konu anlatımı: Yüklem Eksikliği Sıralı ya da bağlı cümlelerde bazen yüklem tek olur ve her iki cümlenin anlamını karşılayamaz. Bu, anlatım bozukluğuna neden olur. O yüzden yüklemin her iki cümlenin anlamıyla uyumlu ya da her cümlenin kendi anlamına uygun bir yükleme sahip olması gerekir. Örneğin “Dün akşam çorba, kuru fasulye ve pilav … Devamını oku