TYT Anlatım Bozukluğu Testi Çöz

TYT Anlatım Bozukluğu Testi 1) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gereksiz sözcüklerin kullanımdan kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır? A) Biraz daha bekleyelim belki bize yetişebilir. B) Kimileri tabloya yüzeysel bakar, kimileri de detaylı inceler. C) Arabayı temizledikten sonra bakım yaptılar. D) Yarın şirkete gidip işlerimizi halledeceğiz. E) Kursiyerlerimize iki ay ders vererek bu sınava hazırlıyoruz. 2) Aşağıdaki cümlelerin … Devamını oku

Yüklem Yanlışlığı Nedir?

Yüklem Yanlışlığı Yüklem eksik olduğunda veya cümleye anlam bakımından uymadığında anlatım bozukluğu meydana gelir. Örneğin “Yeni aldığı kıyafeti biraz dar, ayrıca deseni de uyumlu değildi.” Açıklama: Ek eylemin olumsuzu olan “değildi” sözcüğü sadece hemen önceki sözcükle uyumlu ancak “dar” yüklemiyle uyumlu değil. O yüzden “dar” sözcüğüne olumlu bir ek eylem getirmek gerekir. Düzeltme:  Yeni aldığı … Devamını oku

Özne Yüklem Uyumsuzluğu Nedir?

Özne Yüklem Uyumsuzluğu Özne ile yüklem arasında tekillik çoğulluk, olumluluk olumsuzluk ve kişi bakımından uyumun olması gerekir. Buna uyulmadığında anlatım bozukluğu meydana gelir. Şimdi, bu şartların her birini sırayla inceleyelim: 1. Tekillik Çoğulluk Uyumu Özne tekilse yüklem de tekil olur. Örnek: Küçük çocuk elindeki tepsiyi sıkıca tutarak gidiyordu. Özne insan olup çoğul ekini almışsa yüklem … Devamını oku

Özne Eksikliği Nedir?

Özne Eksikliği Birden çok yüklemli ya da yargılı cümlelerde özne ortaksa her iki tarafın da anlamını karşılamalı. Yer iki yükleme sorulan “kim, ne?” sorularından biriyle bulunmalı. Eğer cümlelerden birinin öznesi oluyor ve diğer cümlenin öznesi çıkmıyorsa orada özne eksikliği vardır. Örnekler Binanın duvarları boyandıktan sonra satışa hazır hale geldi. Açıklama: Satışa hazır hale gelen binanın … Devamını oku

Öge Eksikliği Nedir?

Günlük yaşamda insanlar benzer işleri yapan arkadaşlarıyla kimi eşya ya da araç gereci paylaşabilir. İhtiyaç duyduğu anda başkasından ister, bazen de onların yardımına koşar. Bu hem yardımlaşma ve dayanışma duygusunu geliştirir hem de kendilerini maddi külfetten kurtarır. Dilimizde de ortak kullanılan sözcükler olabilir. Bu sayede cümleyi gereksiz yere uzatmayız ancak alakasız sözcük ya da ögeyi … Devamını oku

Yüklem Eksikliği

İşte, yüklem eksikliği konu anlatımı: Yüklem Eksikliği Sıralı ya da bağlı cümlelerde bazen yüklem tek olur ve her iki cümlenin anlamını karşılayamaz. Bu, anlatım bozukluğuna neden olur. O yüzden yüklemin her iki cümlenin anlamıyla uyumlu ya da her cümlenin kendi anlamına uygun bir yükleme sahip olması gerekir. Örneğin “Dün akşam çorba, kuru fasulye ve pilav … Devamını oku

Anlam Belirsizliği Konu Anlatımı

İyi bir cümlenin açık ve anlaşılır olması gerekir. Bu, olmadığında anlatmak istediğimiz düşünceyi tam ve doğru olarak aktaramayız. Bunun için cümlede anlatım bozukluğu, noktalama hatası hatta yazım yanlışının bile olmaması gerekir. İşte, açıklamalı örnekleriyle anlam belirsizliği konu anlatımı: Anlam Belirsizliği İyi bir cümlede kişi belirsizliği, karşılaştırma hatası ya da kapalı bir anlatımın olmaması gerekir. Bunlar, … Devamını oku

Deyim ve Atasözü Yanlışlığı – Anlatım Bozukluğu

İşte, açıklamalı örnekleriyle deyim ve atasözü yanlışlığı: Deyim ve Atasözü Yanlışlığı Deyim ve atasözleri kalıplaşmış ifadelerdir. Bunları oluşturan sözcükleri değiştirdiğimizde anlatım bozukluğu olur. Ayrıca doğru kullansak da bunların anlamına uygun bir cümlede yer alması gerekir. O yüzden deyim ve atasözlerini iyi bilmek, bu konuda bilgi birikimine sahip olmak gerekir. Aşağıdaki her bir örnek cümlenin açıklamaları … Devamını oku

Sıralama ve Mantık Hatası

"Sıralama ve Mantık Hatası" başlığı altında yer alan karikatürde geride "p" logo var. Koşu alanında üç kişi yarışıyor. Alttaki spiker şu sözü söylüyor: "Ahmet, yarışmada Hasan ve Can’ın ardından ikinci oldu." Bu ifadedeki anlatım bozukluğu yüzünden bir gencin kafası karışmış. Ayrıca karikatürün en altında "www.pratikcalisma.com" adresi yazılı.

İyi bir cümlede düşüncenin tam ve doğru olarak aktarılması gerekir. Yoksa iletilmek istenen düşünceyi karşı taraf sağlıklı olarak anlayamaz. Bu da anlatım bozukluğuna dolayısıyla iletişim sorununa neden olur. Bunlardan biri de sıralama ve mantık hatası konusudur: Sıralama ve Mantık Hatası Düşüncenin tutarsız, mantıksız olması ya da önem sırasına göre aktarılmaması bu tür anlatım bozukluğuna neden … Devamını oku

Sözcüğün Yanlış Anlamda Kullanılması

Bazen kimi sözcük çiftleri arasında anlamsal bağ olduğunu, cümle içinde birbirlerinin yerine kullanıldığında sorun olmayacağını düşünebiliriz. Kalıplaşmış ifadeleri saymazsak eş anlamlı sözcüklerde herhangi bir problem olmaz ancak anlam ya da ifade edilişi yönüyle birbirine yakın olan, birbirini çağrıştıran sözcüklerin birbirinin yerine kullanılması anlatım bozukluğuna neden olur. O yüzden sözcüklerin bildirdiği anlamı ve aralarındaki farkı iyi … Devamını oku

Sözcüğün Yanlış Yerde Kullanılması

İşte, sözcüğün yanlış yerde kullanılması konu anlatımı: Sözcüğün Yanlış Yerde Kullanılması Genellikle fiilin anlamını etkilemesi gereken yani zarf görevinde olan bir sözcüğün ismin önüne gelerek sıfat görevinde kullanılmasıdır. Bu nedenle okuyanın zihninde belirsizlik oluşabilir. Örnek: “Yeni parka gitmiştim ki bir de ne göreyim?” Açıklama: Bu cümlede sanki yeni yapılmış bir parka gittiği söylenmiş ancak öyle … Devamını oku

Anlamca Çelişen Sözcüklerin Kullanılması

İşte, anlamca çelişen sözcüklerin kullanılmasından kaynaklanan anlatım bozukluğu ve açıklamalı örnekleri: Anlamca Çelişen Sözcüklerin Kullanılması Anlamca çelişen sözcüklerin kullanılması cümleyi tutarsız bir duruma düşürür. Bu yapıdaki cümlelerde genellikle bir tarafta kesinlik anlamı bildiren sözcük, diğer tarafta ise olasılık ya da tahmin anlamı bildiren sözcükler bulunur. Bu sözcüklerin yer aldığı cümleler kapalı anlam, çelişkili ifade, tutarsız … Devamını oku

Gereksiz Sözcük Kullanımı ve Açıklamalı Örnekler

Gereksiz Sözcük Kullanımı İyi bir cümlede verilmek istenen mesaj en az sözcükle iletilmelidir. Bir cümlede aynı anlama gelen ya da birbirlerini çağrıştıran sözcükler bir arada olmamalı. Örneğin “Bundan sonra artık daha düzenli çalışmalısın.” cümlesinde “bundan sonra” ile “artık” sözcükleri aynı anlama geldiği için birinden birini çıkarmak gerekir. O yüzden cümleyi iki şekilde ifade etmek mümkün: … Devamını oku

Anlatım Bozukluğu Konu Anlatımı

Üstte "Anlatım Bozukluğu" başlığı, aşağısında anlatım bozukluğu konusunun alt başlıklarının listelendiği şema görseli, geride "Pratik Çalışma" logosu var.

Anlatım bozukluğu, anlam ve yapıya dayalı olmak üzere ikiye ayrılır: Anlatım Bozukluğu A) Anlama Dayalı Bozukluklar 1) Gereksiz Sözcük Kullanımı Aynı ya da benzer anlamda olan sözcüklerin birlikte kullanımı anlatımı bozar. Gereksiz sözcükler, duruluk ilkesine aykırı olduğu için bunları cümleden çıkarıldığında anlamda daralmaya sebep olmaz. Örnekler İçten ve samimi anlatımıyla okurları kendine çekiyor. (İçten olan … Devamını oku