Anlatım Bozukluğu

Dizüstü bilgisayar ekranında "8. Sınıf Anlatım Bozukluğu Testi Çöz" başlığı, aşağısında birkaç anlatım bozukluğu testi ve geride fon olarak "Pratik Çalışma" logosu var.

8. Sınıf Anlatım Bozukluğu Testi Çöz

İşte, 8. sınıf anlatım bozukluğu testi: 8. Sınıf Anlatım Bozukluğu Testi Çöz 1) Birbirlerinin yerine gelebilecek sözcüklerin bir cümlede kullanılması anlatım bozukluğuna neden olur. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde buna benzer anlatım bozukluğu vardır? A) Fazla uzak olmadığı için çarşıya yaya yürüyerek gitmiş. B) Yazarın kurgulamadaki başarısı kitabın sürükleyiciliğini arttırmış. C) Karlı dağlardan yükselen güneş […]

Bilgisayar ekranında görünen online testte "TYT Anlatım Bozukluğu Testi" başlığı, aşağısında bazı anlatım bozukluğu testi görüntüsü, geride "Pratik Çalışma" logosu var.

TYT Anlatım Bozukluğu Testi Çöz

İşte, TYT anlatım bozukluğu testi: TYT Anlatım Bozukluğu Testi 1) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gereksiz sözcüklerin kullanımdan kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır? A) Biraz daha bekleyelim belki bize yetişebilir. B) Kimileri tabloya yüzeysel bakar, kimileri de detaylı inceler. C) Arabayı temizledikten sonra bakım yaptılar. D) Yarın şirkete gidip işlerimizi halledeceğiz. E) Kursiyerlerimize iki ay ders vererek bu

Üstte "Ek Yanlışlığı" başlığı, aşağısındaki sınıf tahtasında bu konuya ait örnekler var. Sınıf tahtasının en altında da "www.pratikcalisma.com" adresi var.

Ek Yanlışlığı – Anlatım Bozukluğu

İşte, ek yanlışlığı konu anlatımı: Ek Yanlışlığı – Anlatım Bozukluğu Cümlede bir ekin eksik ya da fazla kullanılmasından kaynaklanır. Açıklamalı Örnekler Şarkı söylemesini bilmediği için mikrofonu eline almadı. Açıklama: Gereksiz iyelik eki kullanılmıştır çünkü “kullanmasını” değil, “kullanmayı” olmalı. Düzeltme: Şarkı söylemeyi bilmediği için mikrofonu almadı. Birçok insanlar tiyatro sanatına önem vermekte. Açıklama: “Birçok sanatçılar” ifadesi hatalı çünkü belgisiz sıfatla tamlama

Defterin sağ üstünde "Öge Eksikliği" başlığı, aşağısında "Yüklem, Özne, Nesne, Dolaylı Tümleç, Zarf Tümleci, Edatlı Tümleç" yazıları ve bu yazıların gerisinde fon olarak "Pratik Çalışma" logosu var.

Öge Eksikliği – Anlatım Bozukluğu

İşte, öge eksikliği konu anlatımı: Öge Eksikliği – Anlatım Bozukluğu Genellikle birden çok yüklemli cümlelerde ihtiyaç duyulan bir ögenin bulunmaması öge eksikliğini oluşur. Örneğin “Kütüphaneden alınan kitap sayısı gün geçtikçe artıyor, demek ki insanların ilgisini çekiyor.” Açıklama: İlk cümlede bulunan “kütüphaneden alınan kitap sayısı” öznesi, ikinci cümleyle ortak kullanılamaz çünkü insanların ilgisini çeken kitap sayısı değil,

Defterin sol tarafında "Pratik Çalışma" logosu var; sağ tarafında "Özne Yüklem Uyumsuzluğu" başlığı, aşağısında sırayla "Tekillik Çoğulluk Uyumu", "Olumluluk Olumsuzluk Bakımından Uyum", "Kişi Bakımından Uyum" yazıları var.

Özne Yüklem Uyumsuzluğu

İşte, özne yüklem uyumsuzluğu konu anlatımı: Özne Yüklem Uyumsuzluğu Özne ile yüklem arasında tekillik çoğulluk, olumluluk olumsuzluk ve kişi bakımından uyumun olması gerekir. Buna uyulmadığında anlatım bozukluğu meydana gelir. Şimdi, bu şartların her birini sırayla inceleyelim: A) Tekillik Çoğulluk Uyumu Özne tekilse yüklem de tekil olur. Örnek: Küçük çocuk elindeki tepsiyi sıkıca tutarak gidiyordu. Özne insan

Anlam belirsizliği konusuna örnek vermek için kullandığım karikatürde soldaki öğrenci "Kalemini dışarı atmış." diyor, sağdaki öğretmen de kafası karışmış bir ifadeyle "Kimin kalemi?" diye soruyor, bu görselin ortasında "Pratik Çalışma" logosu var.

Anlam Belirsizliği (Zamir Eksikliği)

İşte, anlam belirsizliği (zamir eksikliği) konu anlatımı: Anlam Belirsizliği İyi bir cümle okuyan kişiye göre farklı anlamlar içermemeli. Yazar ne anlatmak istiyorsa belirsizliğe düşmeden onu iletmeli. Anlam belirsizliği; zamir eksikliği, karşılaştırma hatası veya virgül eksikliği gibi nedenlerle oluşur. 1. Zamir Eksikliği Özellikle isim tamlamasında ikinci sözcüğün (tamlananın) kime ya da neye ait olduğunun bilinmemesinden kaynaklanır.

Sıralama ve mantık hatası cümlesine örnek vermek için kullandığım yarışma görselinde spiker "Ahmet, yarışmada Hasan ve Can’ın ardından ikinci oldu." diyor, onu dinleyen biri de kafası karışmış ifadeyle bakıyor. Geride de "Pratik Çalışma" logosu var.

Sıralama ve Mantık Hatası

İşte, sıralama ve mantık hatası konu anlatımı: Sıralama ve Mantık Hatası A) Sıralama Hatası Düşüncelerin önem sırasına göre verilmemesinden kaynaklanır. Bunlar belli bir düzen ya da kural içinde aktarılmalı ancak dikkat edilmediğinde anlamda kapalılığa neden olur. Açıklamalı Örnekler 835 oya karşı 635 oyla okul temsilcisi oldu. Açıklama: Az oyla değil, çok oyla kabul edilir. O yüzden 635 oya karşı

Deyim ve atasözü yanlışlığı konusuna örnek vermek için kullandığım görselde sol tarafta "Korkudan etekleri zil çaldı." yazısı ve görseli, sağ tarafta "Arkadaşını çok sever, onun başına çorap örerdi." yazısı ve görseli var. Bu iki görsel arasında da "Pratik Çalışma" logosu var.

Deyim ve Atasözü Yanlışlığı

İşte, açıklamalı örnekleriyle deyim ve atasözü yanlışlığı: Deyim ve Atasözü Yanlışlığı Deyim ve atasözleri kalıplaşmış ifadelerdir. Bunları oluşturan sözcükleri değiştirdiğimizde anlatım bozukluğu olur. Ayrıca doğru kullansak da bunların anlamına uygun bir cümlede yer alması gerekir. O yüzden deyim ve atasözlerini iyi bilmek, bu konuda bilgi birikimine sahip olmak gerekir. Aşağıdaki her bir örnek cümlenin açıklamaları

Sözcüğün yanlış anlamda kullanılması konusuna örnek vermek için kullandığım karikatürde soldaki kişi "Yeni gelen çocuk kendini tanıştırdı." derken sağdaki kişi de "Evet ama çekimser biri." diyor. Bunların arasında fon olarak "Pratik Çalışma" logosu var.

Sözcüğün Yanlış Anlamda Kullanılması

İşte, sözcüğün yanlış anlamda kullanılması: Sözcüğün Yanlış Anlamda Kullanılması Doğru olan bir sözcüğü kullanmak yerine genellikle yazılış ya da ifade ediliş yönünden benzeyen ancak hatalı olan bir sözcüğü kullanmaktan kaynaklanır. Bu sözcükler genellikle doğru olanı çağrıştırdığı için tercih edilir. Bu da anlatım bozukluğuna neden olur. Örneğin “Soğuktan etkilenen portakal sayısının kalabalık olması zararımızı artırdı.” cümlesinde

Sözcüğün yanlış yerde kullanılması konusuna örnek vermek için kullandığım karikatürde soldaki kişi "Çok başım ağrıyor." diyor, sağdaki de şaşkın bir ifadeyle bakıyor. Geride de "Pratik Çalışma" logosu var.

Sözcüğün Yanlış Yerde Kullanılması

İşte, sözcüğün yanlış yerde kullanılması konu anlatımı: Sözcüğün Yanlış Yerde Kullanılması Genellikle fiilin anlamını etkilemesi gereken bir sözcüğün ismin önüne gelerek onun anlamını etkilemesidir. Bu nedenle okuyanın zihninde belirsizlik oluşabilir. Örnek: “Yeni parka gitmiştim ki bir de ne göreyim?” Açıklama: Bu cümlede sanki yeni yapılmış bir parka gittiği söylenmiş ancak öyle olsaydı farklı bir ifadeyle belirtilirdi. O

Scroll to Top