8. Sınıf Türkçe Dersi

Konu anlatımları, testler, deneme sınavları, pratik özetler, çözümlü örnekler, yazılı örnekleri, motivasyon yazıları, haftalık çalışma programı ve daha pek çok 8. sınıf Türkçe dersi içerikleri burada.

8. Sınıf Türkçe Dersi

1. Fiilimsi (Eylemsi) Konu Anlatımı

İsim Fiil (Mastar, Ad Eylem) (Yakında Yayımlanacak.)

Sıfat Fiil (Ortaç, Sıfat Eylem) (Yakında Yayımlanacak.)

Zarf Fiil (Bağ Fiil, Ulaç) (Yakında Yayımlanacak.)

Fiilimsi Sunusu

Fiilimsiyle ilgili Sıkça Sorulan Sorular

Fiilimsi Bulma Taktikleri

Eke Göre Fiilimsi Örnekleri

Fiilimsilerin Genel Özellikleri

Fiilimsilerin Önemli Özellikleri

Kalıcı İsim

Adlaşmış Sıfat

Adlaşmış Sıfat Fiil

Kalıplaşmış Sıfat Fiil

Fiilimsi Pratik Özet

Fiilimsiyle İlgili Test ve Etkinlikler

Fiilimsi Çalışma Kâğıdı

Fiilimsi Çözümlü Sorular

20 Soruluk Fiilimsi Testi

Fiilimsi Testi

Zor Sorulardan Oluşan Fiilimsi Testi

2. Sözcükte Anlam Konu Anlatımı

Gerçek Anlam

Mecaz Anlam

Çok Anlamlılık (Yakında Yayımlanacak.)

Terim Anlam

Gerçek, Mecaz ve Terim Anlam Karşılaştırma

Eş Anlamlı Kelimeler

Yakın Anlamlı Kelimeler

Zıt (Karşıt) Anlam

Eş Sesli (Sesteş) Sözcükler

Somut ve Soyut Anlam

Nicel ve Nitel Anlam

Ad Aktarması (Mecazımürsel) (Yakında Yayımlanacak.)

Dolaylama

Duyular Arası Aktarma

İnsandan Doğaya Aktarma

Yansıma Sözcükler

İkilemeler

Deyimler

Sözcüklerin Cümlede Kazandığı Anlam

Genel ve Özel Anlam

Sözcükte Anlamla ilgili Testler

Sözcükte Anlam Testi (10 Soruluk)

Çok Anlamlılık Testi

Sözcükte Anlam Çözümlü Sorular

Sözcükte Anlam 20 Soruluk Test (1)

Sözcükte Anlam 20 Soruluk Test (2)

Deyimler Testi

3. Cümlenin Ögeleri Konu Anlatımı

Temel Ögeler

Yüklem (Yakında Yayımlanacak.)

Özne (Yakında Yayımlanacak.)

Yardımcı Ögeler

Nesne (Yakında Yayımlanacak.)

Yer Tamlayıcısı (Dolaylı Tümleç) (Yakında Yayımlanacak.)

Zarf Tümleci (Zarf Tamlayıcısı) (Yakında Yayımlanacak.)

Vurgulanan Öge

Ara Söz

Cümle İçi Unsu (Yakında Yayımlanacak.)

Cümle Dışı Unsur (Ara Cümle) (Yakında Yayımlanacak.)

Cümlenin Ögeleriyle ilgili Önemli Kavramlar: Eş Görevli Kelime ve Kelime Grupları,

Cümlenin Ögeleri Pratik Özet

Cümlenin Ögeleriyle ilgili Testler

Cümlenin Ögeleri Çözümlü Sorular

Cümlenin Ögeleri Testi (1)

Cümlenin Ögeleri Testi (2)

Cümlenin Ögeleri Online Deneme Sınavı

4. Cümlede Anlam Konu Anlatımı

Öznel ve Nesnel Cümle

Doğrudan Anlatım

Dolaylı Anlatım

Amaç Sonuç Cümlesi

Neden Sonuç Cümlesi

Koşul Sonuç Cümlesi

Yakın Anlamlı Cümle (Yakında Yayımlanacak.)

Karşıt Anlamlı Cümle (Yakında Yayımlanacak.)

Örtülü Anlam (Yakında Yayımlanacak.)

Tanım Cümlesi

İçerik Cümlesi (Yakında Yayımlanacak.)

Üslup Cümlesi (Yakında Yayımlanacak.)

Aşamalı Durum Cümlesi

Bir Durumun Daha İyi ya da Kötüye Gittiğini Bildiren Cümleler

Karşılaştırma Cümlesi (Yakında Yayımlanacak.)

Olasılık Cümlesi (Yakında Yayımlanacak.)

Varsayım Cümlesi (Yakında Yayımlanacak.)

Öneri Cümlesi (Yakında Yayımlanacak.)

Tasarı Cümlesi (Yakında Yayımlanacak.)

Eleştiri Cümlesi (Yakında Yayımlanacak.)

Öz eleştiri Cümlesi (Yakında Yayımlanacak.)

Yakınma Cümlesi (Yakında Yayımlanacak.)

Sitem Cümlesi (Yakında Yayımlanacak.)

Pişmanlık Cümlesi (Yakında Yayımlanacak.)

Hayıflanma Cümlesi

Küçümseme Cümlesi (Yakında Yayımlanacak.)

Azımsama Cümlesi (Yakında Yayımlanacak.)

Ön Yargı (Peşin Hüküm) Cümlesi (Yakında Yayımlanacak.)

Beğenme Cümlesi (Yakında Yayımlanacak.)

Beklenti Cümlesi (Yakında Yayımlanacak.)

Gerçekleşmemiş Beklenti Cümlesi

Özlem Cümlesi (Yakında Yayımlanacak.)

Kaygı Cümlesi (Yakında Yayımlanacak.)

Şaşırma Cümlesi (Yakında Yayımlanacak.)

Kararsızlık Cümlesi (Yakında Yayımlanacak.)

Atasözleri ve Özellikleri

Cümlede Anlamla ilgili Testler

Cümlede Anlam Testi (1)

Cümlede Anlam Testi (2)

Devamı gelecek..

5. Fiilde Çatı Konu Anlatımı

Öznesine Göre Çatılar

Etken Çatı (Yakında Yayımlanacak.)

Edilgen Çatı (Yakında Yayımlanacak.)

Nesnesine Göre Çatılar

Geçişli Çatı (Yakında Yayımlanacak.)

Geçişsiz Çatı (Yakında Yayımlanacak.)

Fiilde Çatı Pratik Özet

Fiilde Çatıyla ilgili Testler

Fiilde Çatı Çözümlü Sorular

Fiilde Çatı Testi (1)

Fiilde Çatı Testi (2)

6. Paragrafta Anlam Konu Anlatımı

Paragrafta Konu

Paragrafta Başlık

Paragrafta Ana Fikir

Paragrafta Yardımcı Fikir

Paragrafta Anahtar Sözcükler

Paragrafın Bölümleri

Paragraf Tamamlama

Paragraf Oluşturma

Paragrafın Akışını Bozan Cümle

Paragrafı İkiye Bölme

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme

Anlatım Biçimleri

Düşünceyi Geliştirme Yolları

Hikâyenin Unsurları

Paragrafta Kullanılan Duyular

Anlatımın Özellikleri

Anlatıcı Türleri (1 ve 3. Kişi Ağzından Anlatım)

Bakış Açıları

Paragrafta Anlamla ilgili Testler

Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları Testi

Paragrafta Anlam Testi (1)

Paragrafta Anlam Testi (2)

7. Yazım Kuralları (Konu Anlatımı)

Yazım Kuralları Detaylı Anlatım

Büyük Harflerin Yazımı

Sayıların Yazımı

Kısaltmaların Yazımı

“de”lerin Yazımı

“ki”lerin Yazımı

“mi”lerin Yazımı

İkilemeler

Pekiştirme Sözcüklerinin Yazımı

Birleşik Sözcüklerin Yazımı

Bazı Sözcüklerin Doğru Yazımı

Yazım Kurallarıyla ilgili Testler

Çok yakında yayımlanacak...

8. Noktalama İşaretleri Konu Anlatımı

Nokta

Virgül

Noktalı Virgül

İki Nokta

Üç Nokta

Soru İşareti

Ünlem İşareti

Kısa Çizgi

Uzun Çizgi (Konuşma Çizgisi)

Tırnak İşareti

Tek Tırnak İşareti

Eğik Çizgi

Yay Ayraç

Köşeli Ayraç

Kesme İşareti

Denden İşareti

Noktalama İşaretleriyle ilgili Testler

Noktalama İşaretleri Testi (1)

Noktalama İşaretleri Testi (2)

9. Cümle Türleri Konu Anlatımı

Anlamına Göre Cümleler

 • Olumlu Cümle
 • Olumsuz Cümle
 • Soru Cümlesi
 • Ünlem Cümlesi

Yüklemin Yerine Göre Cümleler

 • Kurallı Cümle
 • Devrik Cümle
 • Eksiltili Cümle

Yüklemin Türüne Göre Cümleler

 • Fiil Cümlesi
 • İsim Cümlesi

Yapısına Göre Cümleler

 • Basit (Tek Yüklemli, Tek Yargılı) Cümle
 • Birleşik (Fiilimsi Bulunan) Cümle
 • Sıralı (Birden Çok Yüklemli) Cümle
 • Bağlı (Bağlacı Olan) Cümle

Yapısına Göre Cümleler Pratik Yöntem

Cümle Türleri Pratik Özet

Cümle Türleriyle ilgili Testler

Cümle Türleri Çözümlü Sorular

Cümle Türleri Testi (1)

Cümle Türleri Testi (2)

10. Metin Türleri Konu Anlatımı

A) Olay Yazıları

Örkü (Hikâye)

Roman

Masal

Fabl

Destan

Efsane (Söylence)

Günlük (Günce)

Anı (Hatıra)

Tiyatro

B) Düşünce Yazıları

Deneme

Makale

Fıkra

Sohbet

Eleştiri

Nutuk

C) Bildirme Yazıları

Biyografi (Öz Geçmiş)

Otobiyografi (Öz Yaşam Öyküsü)

Gezi yazısı (Seyahatname)

Haber Yazısı

Röportaj

Mektup

Tutanak

Dilekçe

D) Şiir Türleri

Lirik

Didaktik

Epik

Pastoral

Satirik

Metin Türleri Önemli Kavramlar: Açıklama Bildiren Cümle, Öğretici Metinler,

Metin Türleriyle ilgili Testler

8. Sınıf Metin Türleri Testi Çöz

Devamı gelecek..

11. Söz Sanatları Konu Anlatımı

Abartma (Mübalağa)

Benzetme (Teşbih)

Kişileştirme (Teşhis)

Konuşturma (İntak)

Karşıtlık (Tezat)

Ad Aktarması (Mecazımürsel)

Dolaylama

Mecazlı İfadeler

Söz Sanatlarıyla ilgili Testler

Çok yakında yayımlanacak...

12. Anlatım Bozukluğu Konu Anlatımı

Anlama Dayalı Anlatım Bozukluğu

Gereksiz Sözcük Kullanımı

Anlamca Çelişen Sözcüklerin Kullanımı

Sözcüğün Yanlış Yerde Kullanımı

Sözcüğün Yanlış Anlamda Kullanımı

Deyim Hatası

Sıralama ve Mantık Hatası

Anlam (Kişi) Belirsizliği

Yapıya Dayalı Anlatım Bozukluğu

Özne – Yüklem Uyumsuzluğu

Öge Eksikliği

Ek Yanlışlığı

Tamlama Hatası

Çatı Uyuşmazlığı

Bağlaç Hatası

Ek Eylem Eksikliği

Fiilimsi Hatası

Anlatım Bozukluğuyla ilgili Testler

Çok yakında yayımlanacak...

13. Sözel Mantık Konu Anlatımı

Sözel Mantıkla ilgili Testler

Sözel Mantık Testi (1)

Sözel Mantık Testi (2)

Devamı gelecek..

14. Görsel, Grafik ve Tablo

İnfografik (bilgilendirme grafiği) tasarım, görsel, afiş ve tablo yorumlama.

Görsel, Grafik ve Tabloyla ilgili Testler

8. Sınıf Yeni Nesil Türkçe Testi Çöz

Devamı gelecek..

8. Sınıf Türkçe Dersi Konuları

8. Sınıf Türkçe Konuları

8. Sınıf 1. Dönem Türkçe Konuları

8. Sınıf Türkçe 1. Dönem 1. Yazılı Konuları

8. Sınıf Türkçe 1. Dönem 2. Yazılı Konuları

8. Sınıf Türkçe 2. Dönem 1. Yazılı Konuları

8. Sınıf Türkçe 2. Dönem 2. Yazılı Konuları


8. Sınıf Türkçe Dersi Yazılı Soruları

8. Sınıf Türkçe 1. Dönem 1. Yazılı Soruları (Test)

8. Sınıf Türkçe 1. Dönem 1. Yazılı Soruları (Klasik ve Test)

8. Sınıf Türkçe 1. Dönem 2. Yazılı Soruları (Klasik ve Test)

8. Sınıf Türkçe 1. Dönem 2. Yazılı Soruları (Test)

8. Sınıf Türkçe 2. Dönem 1. Yazılı Soruları (Test)

8. Sınıf Türkçe 2. Dönem 1. Yazılı Soruları (Klasik ve Test)

8. Sınıf Türkçe 2. Dönem 2. Yazılı Soruları (Test)


8. Sınıf Türkçe Dersi Sınavları

8. Sınıf Türkçe 1. Dönem Konu Tarama Sınavı

8. Sınıf Ekim Ayı Türkçe Deneme Sınavı

8. Sınıf Kasım Ayı Türkçe Deneme Sınavı

8. Sınıf Aralık Ayı Türkçe Deneme Sınavı

8. Sınıf Ocak Ayı Türkçe Deneme Sınavı

8. Sınıf Şubat Ayı Türkçe Deneme Sınavı

8. Sınıf Mart Ayı Türkçe Deneme Sınavı

8. Sınıf Mayıs Ayı Türkçe Deneme Sınavı


Motivasyon Köşesi

LGS Çalışma Programı Nasıl Hazırlanır?

LGS Deneme Sınavı Değerlendirme

Ders Çalışma Programı Nasıl Hazırlanır?

LGS Çalışma Tekniği


Bilgilendirme

8. Sınıf Türkçe Soru Bankası Seçerken Nelere Dikkat Etmeli?

LGS Türkçe Konuları Neler?


Aradığınızı bulamadınız mı? Türkçe dersiyle ilgili tüm içeriklere ulaşmak için tıklayınız.