İşte, 8. sınıf Türkçe 1. dönem 2. yazılı soruları:

8. Sınıf Türkçe 1. Dönem 2. Yazılı Soruları

Öğrencilerden “boş” sözcüğünü cümle içinde kullanmaları istenmiştir. Öğrencilerin verdiği cevapların oranı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

"Boş" sözcüğünün hangi anlamlarda kullanıldığını ve bunun oranlarını gösteren renkli piramit.

1) Buna göre aşağıdakilerden hangisi %25’lik dilimin içinde değerlendirilebilir?

A) Çalışmalarımı boş bir uğraş olarak görüyorsunuz.

B) Boş kolileri depoya taşıdık.

C) Boş sözlerle bizi oyalamaya çalışma.

D) Deneme sınavından sonra üç saat boşum.

İnsan yoğun bir çalışmaya başlamadan önce fiziksel ve ruhsal olarak dinlenmelidir.

2) Bu cümlede kaç tane fiilimsi vardır?

A) 2

B) 3

C) 4

D) 5

3) Aşağıdakilerin hangisinde “-mış/-miş” eki farklı görevde kullanılmıştır?

A) Romanında sıradan insanların sevincini ve acısını anlatmış.

B) Tarih öncesi dönemlerden beri resme önem vermiştir insanoğlu.

C) Kasaya konulmuş meyvelerin bir kısmı çürüktü.

D) Yoğun kar yağışından dolayı ilerleyememişti otobüs.

4) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “dolu” sözcüğü “bir duygunun güçlü bir şekilde etkisinde kalmak” anlamında kullanılmıştır?

A) Akvaryumu doldurduktan sonra biraz ilaç döktük.

B) Kalbi nefret ve kinle dolu insanlar en başta kendilerine zarar verir.

C) Sınavın yapıldığı salonlar sonuna kadar doluydu.

D) Doktor bu hafta dolu, isterseniz haftaya salı olsun.

“Depremden sonra belediye görevlilerinin bina incelemeleri enikonu artırılmıştı.”

5) Yukarıdaki cümlede altı çizili sözcüğün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır?

A) Belediyenin konserleri yaz gelince iyice artırılmıştı.

B) Personel alımlarının yakında olacağı söylendi.

C) Toplumun sorunlarını abartılı ifadeyle anlatmış.

D) Şiirde belli bir akım içinde olma kaygısı yersizdir.

(1) roman ise

(2) yönetmeninin hayal ettiği

(3) hayal gücü sınırında

(4) Sinema,

(5) olanak tanır.

(6) okuyucunun

(7) yer çerçevesinde;

6) Yukarıda karışık olarak verilmiş sözcük ve sözcük gruplarıyla anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulduğunda sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

A) 4, 6, 1, 2, 7, 3, 5

B) 4, 6, 7, 1, 2, 3, 5

C) 4, 2, 7, 1, 6, 3, 5

D) 4, 2, 1, 6, 7, 3, 5

“Çamaşır makinesi bir türlü çalışmıyor, artık usta getirmenin tam zamanı.”

7) Aşağıdakilerden hangisi anlamca bu cümleye en yakındır?

A) Usta gelmeden önce çalışması için çamaşır makinesiyle uğraşılmış.

B) Çamaşır makinesinin tamiri için usta daha önce de çağrılmış.

C) Çamaşır makinesinin arızalandığı kesinleşmiş.

D) Çamaşır makinesi belli bir kullanımdan sonra çalışmamıştır.

Başına gelen olumsuz bir olaydan dolayı her insan için aynı genelleme yapıyorsan önyargılısın demektir.

8) Aşağıda geçen konuşmalardan hangisi bu cümledeki olayı örnekler?

A) En sevdiğim arkadaşım yalan söyleyince kimseye inanmaz oldum.

B) Sokaktaki kedilere zarar veren insanlara çok kızıyorum.

C) Beni gereksiz yere azarlayınca hemen ona tepki gösterdim.

D) Edebiyatın kendini tekrar etmesinin, yeni sanatçıları desteklemekle aşılacağını düşünüyorum.

(I) Doğup büyüdüğü o yerleri çok özledim. (II) Misket oynadığım sokaklar, bisiklet sürdüğüm mahalleler, uçurtma uçurmaya gittiğim bahçeler… (III) O dönemlerde havasını soluduğum her köşe bende çeşitli hatıralar bıraktı. (IV) Şimdi bu hatıraları tekrar yaşayamasam da canlandırmaya gidiyorum.

9) Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangisinde amaç – sonuç anlamı vardır?

A) I.

B) II.

C) III.

D) IV.

10) Aşağıdaki cümlelerden hangisi çatısı yönüyle diğerlerinden farklıdır?

A) Bu hafta mutfak dolabı yaptıracağız.

B) Toprak rengi bir kazak giymişti.

C) Marketten domatesle peynir alındı.

D) Çocukları tiyatroya ben götürdüm.

(I) Yazar bu kitabında Mersin köylülerinin çektiği sıkıntılara değinmiştir. (II) Özellikle çiftçilerin kendi ürünleri üzerinden kâr sağlayan aracılar… (III) Aracılar yüzünden fazla kazanç sağlayamayan çiftçilerin bu sorunları yöresel bir anlatımla okuyucuya sunulmaktadır. (IV) Kısacası kitap sizi güldürürken düşündürecek.

11) Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi hem kitabın içeriği hem de yazarın üslubundan bahsetmiştir?

A) I.

B) II.

C) III.

D) IV.

Oldum olası nefret ederim işime karışılmasından. Sanki hiçbir işten anlamam veya kendileri her şeyin en iyisini bilirler de her an müdahale etme hakkını kendilerinde görürler.

12) Yukarıdakileri söyleyen biri aşağıdaki davranışlardan hangisiyle karşı karşıya kaldığı zaman tepki gösterir?

A) Bana karşı şeffaf olmanı istiyorum.

B) Beni takip edersen otoparkın yerini gösterebilirim.

C) Yemeğin tuzunu şimdi değil, en sonunda atmalısın.

D) Öğretmene soru soracağım, benimle gelmek ister misin?

Edebiyat dünyasından ayrıldığında okurlarına onlarca roman, bir o kadar da öykü bıraktı.

13) Aşağıdakilerden hangisi anlamca bu cümleyle aynı doğrultudadır?

A) Başka işe başlayan yazar, birçok öykü ve roman yazmıştır.

B) Edebiyat dünyasına öykü ve romanla başlayan yazar bir süre sonra bu işi bırakmıştır.

C) Yalnızca roman ve öyküyle uğraşan yazar bir süre sonra bu işi bırakmıştır.

D Edebiyatı bırakan yazar, birçok öykü ve roman yazmıştır.

14) Aşağıdakilerden hangisi deneme yazısından alınmıştır?

A) Kimileri aydınlığın bir göstergesi, kimileri kendini kötü hissetmemek için, kimileri de arkadaşları arasında yer edinmek için okur kitabı. Aslında okumuş olmak için okurlar bunlar. Ama kitap yeni ufuklar, yeni düşünceler bulsun diye okunmalı. Yani bizi geliştirmelidir.

B) Yazar, eleştirilerini kısa yazılar halinde yayımlamayı tercih etmiştir. Bu şekilde yazmasındaki amaç okuru detaylı yazılardan sıkmamaktır. Sanatın her alanında eleştiriler yazan, derin bilgi birikimine sahip olan yazar edebiyatımızda Nurullah Ataç gibi eleştirmenler arasında yerini şimdiden almış görünüyor.

C) Yazarın eleştirileri, bir yapıta odaklanan fakat dört – beş sayfadan ibaret olan yazılardır. Bir yapıt üzerinde sayfalarca yazmak yerine sanatın çeşitli alanlarında kısa yazılar şeklinde eleştiriler yayınlamayı tercih etmiş.

D) Yazarın kitaplarını okurken ufkunuzun genişlediğini hissedeceksiniz. Çünkü insanların bakmadığı yönlerden hayatı ele almış. Ayrıca günlük koşuşturmalardan farkına varamadığınız küçük ama önemli anların güzelliğini de dile getiriyor.

15) Virgülün kullanımı ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Konuşma çizgisi ile yapılan cümlelerin öncesinde ve sonrasında kullanılır.

B) Bibliyografik künyelerde maddeler arasında kullanılır.

C) Tırnağın kullanılmadığı alıntı cümlelerinin sonunda kullanılır.

D) Sayılarla yazılmış tarihlerde gün, ay ve yılı ayırmada kullanılır.

Bir arkadaşımızı değerlendirirken yeri geldiğinde ölçüyü kaçırdığımız olmuştur. O günkü davranışlarından başlamak üzere geriye doğru hepsi masaya yatırılır. Bir de kızmışsak sebebine değil davranışın kendisine bakar, öyle değerlendiririz. İş kendimize geldiğinde ise eleştiriden köşe bucak kaçarız. Öz eleştiri yapmaktan uzak dururuz ya da bahanelerimiz olur. Ne yazı ki çok az kişi hatalarını görüp düzeltme yoluna gider.

16) Bu metinde asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Başkasını eleştirdiğimiz kadar kendimizi eleştirmiyoruz.

B) Bir işin zorlukları karşısında ya kolaya kaçıyoruz ya da pes ediyoruz.

C)Arkadaşlarımızı değerlendirirken yapıcı olursak görüşlerimiz değer görür.

D) Bencil insanlar arkadaşları tarafından terk edilir, zamanla yalnızlaşır.

17) Aşağıdaki cümlelerden hangisinin öğe sayısı diğerlerinden fazladır?

A) Olayların akışına daha çok önem verdiğim için karikatürlerin iç dünyalarını anlatma fırsatım olmadı.

B) Odamın güney cephesini yani denize bakan bölümünü boydan boya camla kapladım.

C) Alnına düşmüş saçı geriye yatırdığında ortaya çıkan çizgilerin yılların ortaya çıkardığı iz olduğunu görecek.

D) Uzun uğraşlar sonucunda hazırlanan bu kitap gelişigüzel değerlendirilmiş.

18) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesne yoktur?

A) Tartışan adamlar bir süre sessizlikten sonra birbirlerinden ayrıldılar.

B) Teneffüste bahçeye çıkan öğretmen çocukları toplayarak onlara bir şeyler anlatıyordu.

C) Hikâyede yer alan kişiler gizemlerini hikâyenin sonuna kadar koruyordu.

D) Eğer gitmeyeceksen senin için bir oda ayarlayacağım.

19) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ki”nin yazımı ile ilgili bir yanlış yoktur?

A) Akrabalık bağının eskisi gibi olmaması bayramların ne yazık ki sönük geçmesine neden oluyor.

B) Yeni bir işle içimde hoş duygular yeşermeye başlamıştıki onun adı da umuttu.

C) Burada toplanmakta ki amacımız şirketimizin yaşadığı ekonomik sıkıntılardır.

D) Hepiniz biliyorsunuzki işinde oldukça titiz biri.

20) Aşağıdakilerin hangisinde benzetme sanatı vardır?

A) Dayımla teyzem eşikte duran malzemeleri kilere yerleştirdi.

B) Kapıyı açıp içeri girdiğinde kayısı toplamayı unuttuğunu fark etti.

C) Annem o kadar titiz bir insan ki leğende yıkadığı çamaşırlar her zaman kar gibi bembeyaz olurdu.

D) Çok sevdiği kızıyla oğlu Sivas’ta olmasına rağmen bir türlü Malatya’yı bırakamıyordu.

Not dağılımı: Her soru 5 puandır.

Başarılar Dilerim.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top