Yazılı Soruları

Üstte "8. Sınıf Türkçe 2. Dönem 1. Yazılı Soruları" başlığı, aşağısında yazılı simgesi ve en altta "www.pratikcalisma.com" adresi var.

8. Sınıf Türkçe 2. Dönem 1. Yazılı Soruları

İşte, 8. sınıf Türkçe 2. dönem 1. yazılı soruları: 8. Sınıf Türkçe 2. Dönem 1. Yazılı Soruları Öğrencilerden “kesilmek” sözcüğünü cümle içinde kullanmaları istenmiştir. Öğrencilerin verdiği cevapların oranı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. 1) Buna göre aşağıdaki örneklerden hangisi %20’lik dilimin içinde değerlendirilebilir? A) Fon kâğıtları belli bir kalıba göre kesilmiş. B) Uzun süren fırtına, güneşin doğuşuyla […]

Üstte "8. Sınıf Türkçe 1. Dönem 2. Yazılı Soruları" başlığı, aşağısında online sınav çözen öğrenci görseli ve altta "www.pratikcalisma.com" adresi var.

Türkçe 1. Dönem 2. Yazılı Soruları (8. Sınıf)

Türkçe 1. dönem 2. yazılı (8. sınıf) örnek sorular. İşte, 8. sınıf Türkçe 1. dönem 2. yazılı soruları: Türkçe 1. Dönem 2. Yazılı Soruları (8. Sınıf) İlk üç soruyu aşağıdaki metne göre cevaplayınız. Okumak, insanın düşünce ve hayal gücünü geliştirmek; ufkunu açmaktır. Ayrıca okurken merakımızı giderir, bilgimiz artırıp sözcük dağarcığımızı geliştiririz. Yani bir kitabı okumaya

Merkezde bilgisayarda ders çalışan öğrenci görseli, çevresinde daire içinde yer alan yazılarda saat yönünde sırayla "Çoktan seçmeli sorular, 20 soruluk, Yeni nesil sorular içerir..." gibi yazıların olduğu görsel ille görselin yukarısında "Pratik Çalışma" logosu var.

8. Sınıf Türkçe 1. Dönem 2. Yazılı Soruları

İşte, 8. sınıf Türkçe 1. dönem 2. yazılı soruları: 8. Sınıf Türkçe 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Öğrencilerden “boş” sözcüğünü cümle içinde kullanmaları istenmiştir. Öğrencilerin verdiği cevapların oranı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. 1) Buna göre aşağıdakilerden hangisi %25’lik dilimin içinde değerlendirilebilir? A) Çalışmalarımı boş bir uğraş olarak görüyorsunuz. B) Boş kolileri depoya taşıdık. C) Boş sözlerle

Scroll to Top