İşte; okurken dikkatinizi çekebilecek, az duyulmuş ilginç atasözleri ve anlamları:

İlginç Atasözleri

İlginç atasözleri konusuna örnek vermek için kullandığım karikatürde arkadaşının kulağına fısıldayarak "Arık etten yağlı tirit olmaz." diyen insan ve bunların arasında "Pratik Çalışma" logosu var.

1. Bölüm

Ağanın alnı terlemezse ırgatın burnu kanamaz: İşçinin bir işte canla başla çalışması için baştaki kişinin de gelip çalışması gerekir.

Ağlama ölü için ağla diri için: Ölen biri için birkaç gün yas tutarlar. Sonra alışırlar ancak asıl bu dünyada sıkıntı çeken, çaresiz derdi olanlar için üzülmek gerekir.

Akara kokara bakma, çuvala girene bak: Kazancın iyisi kötüsü olmaz. İşine yarıyorsa veya para biriktirebiliyorsan iyidir.

Ala keçi her vakit püsküllü oğlak doğurmaz: Kaliteli bir maldan her zaman istenilen sonuç alınmaz.

Arık etten yağlı tirit olmaz: Kötü malzemeden iyi ve bereketli ürün beklememeliyiz.

Atlar tepişir, arada eşekler ezilir: Güçlülerin arasında yaptığı mücadelede güçsüzler zarar görür.

Bağ babadan, zeytin dededen kalmalı: Ömrü ve verimi nedeniyle üzüm bağı yaklaşık iki yıldan sonra, zeytin ağacı on yıldan sonra ürün verir.

Benim oğlum bina okur, döner döner yine okur: Birinin sürekli aynı işi yapması, yaptıklarının ötesine geçememesi ya da kendini tekrar etmesi durumunda kullanılır.

Cins kedi ölüsünü göstermez: Varlıklı ya da tanınmış iyi insanlar, kötü durumunu kimseye göstermez.

Cömert derler, maldan ederler; yiğit derler, candan ederler: Başkalarının aşırı övgüsünden etkilenen kimseler, bir süre sonra elindekini kaybeder.

Çanakta balın olsun, Yemen’den arı gelir: Ürünleri güzel ve kaliteli olan kimse müşteri sıkıntısı çekmez. Çünkü nerede olursa olsun alıcısı olur.

2. Bölüm

Düğün aşıyla dost ağırlanmaz: Kişi özel misafiri için başka yerden gelen yemek ya da hazırlık sunmamalı. Eğer o kişi önemliyse kendisi emek harcamalı, hazırlıklarını itinayla yürütmeli.

Gafile kelam, nafile kelam: İnsanları umursamayan, ilgisiz, dalgın kişilere ne söylersek söyleyelim fayda etmez.

Gelin girmedik ev olur, ölüm girmedik ev olmaz: Gelini olmayan ev olur ancak ölümü olmayan ev yoktur.

Gençlikte taş taşı, kocalıkta ye aşı: İnsan gençken çalışıp uğraşmalı ki yaşlandığında birikimini rahat rahat tüketebilsin.

Göle su gelinceye kadar kurbağanın gözü patlar: İyi ve güzel bir durum gecikince bekleyenlerin sabrı tükenir.

Gönül bir sırça saraydır, kırılırsa yapılmaz: Kalbi kırılan kişiye özür de dilesen, kendini affettirmeye de çalışsan kırgınlık derinlerde kalır.

Gün olur yılı besler, yıl olur günü beslemez: Bazı kazançlar vardır ki bir günlük gelirinle çok uzun süre geçinirsin ancak bazen çok uzun sürelik kazancın bir gün bile dayanmaz.

Güzele kırk günde doyulur, iyi huyluya kırk yılda doyulmaz: İnsanın huyunun iyi olması güzel olmasından daha önemli ve aranan özelliktir.

Her sakaldan bir tel çekseler köseye sakal olur: Durumu iyi olanlar küçük bir yardımda bulunursa yoksula iyi gelir.

İki deliye bir uslu koymuşlar: Sürekli zıtlaşan hatta kavga eden iki kişinin bu anlaşmazlığını çözecek mantıklı birinin olması gerekir.

İlginç Atasözleri – 3. Bölüm

İşine hor bakan boynuna torba takar: İşine önem vermeyen, işini sevmeyen kişi verimli olmayacağı için yeteri kadar kazanamaz hatta başkasının yardımına muhtaç hale gelir.

İyi gitmeyince kişinin işi, muhallebi yerken kırılır dişi: Bir insanın işleri ters gitmeye başlayınca en basit durumda bile kişi şanssızlık yaşar.

İyiliğe iyilik her kişinin kârı, kötülüğe iyilik er kişinin kârı: İyiliğe iyilikle karşılık veren çok olur, önemli olan kötülük yaptıklarında bile iyilik etmektir.

Nasihat istersen tembele iş buyur: Üşengeç insanlara iş yaptırırsan ya kendi işine gelecek şekilde yapılması gerektiğini ya da işi yapmanın gereksiz olduğunu söyler.

Olsa ile bulsayı ekmişler, yel ile yuf bitmiş: İşler, sadece istemekle ve temenni etmekle olmaz. İşin olması için emek harcamak gerekir.

Otuz iki dişten çıkan, otuz iki mahalleye yayılır: Birinin hakkında bir söz söylendiğinde bunu duyanlar da başkalarına söyler. Böylece birçok kişi duymuş olur.

Şahin küçüktür ama koca turnayı havadan indirir: Kimi insanlar küçük görünebilir ancak öyle büyük ya da ağır işleri yaparlar ki bazı cüsseli insanlar bile bunu yapamaz.

Tatsız aşa su neylesin, akılsız başa söz neylesin: Nitelikten yoksun bir varlık ya da anlayıştan yoksun biri için istediğin kadar uğraş, yaptıkların boşunadır.

Tebdilimekânda ferahlık vardır: Mekân değiştirmek kişide canlılık ve rahatlık sağlar.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top