İşte, metin türleri testi:

Metin Türleri Testi

Defterin üstünde "Metin Türleri Testi" başlığı, aşağısında roman, destan, efsane, öykü, biyografi ve şiir türünü temsil eden görseller; en altta "www.pratikcalisma.com" adresi ve defterin solunda tüy kalem görseli var.

1) Türk edebiyatındaki bu tür, yaşanmış veya yaşanabilir olayları zamana ve kişiye bağlayarak anlatan bir yapıttır. Olayları gerçekçi bir biçimde ele alır. Hikâyeye göre daha geniş bir zaman dilimini içerir.

Yukarıda özellikleri verilen düz yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Roman

B) Masal

C) Efsane

D) Öykü

– Olağanüstü olaylar ve kişiler vardır.

– Anonimdir, daha sonra yazarlar kaleme alır.

– Girişlerde genellikle tekerlemeler olur.

2) Yukarıda verilen bilgiler aşağıdaki yazı türlerinden hangisine aittir?

A) Makale

B) Roman

C) Masal

D) Fıkra

3) Katıldığı bir kitabevi açılışında okurlarıyla sohbet eden bir yazar aşağıdakilerden hangisini ifade ederse “deneme” türünde eserler yazdığı söylenebilir?

A) Okuru düşünmekten çok duygulandırmak için yazarım.

B) Yaşanmış ya da yaşanabilir olayları oluş sırasına göre anlatırım.

C) Gezip gördüğüm yerlerdeki toplumu ve yaşayışlarını görüş ve düşüncelerimi katarak anlatırım.

D) Herhangi bir konuyu kesin yargılara varmadan sohbet havasında yazdığım yazılardır.

4) Tanınmış bir insanın hayatını ve yaptıklarını aktarmak için yazılan bir türdür.

Yukarıda özelliği verilen yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fıkra

B) Öykü

C) Günlük

D) Biyografi

5) Genellikle halk tarafından üretilen bu yazı türü, kuşaktan kuşağa aktarılır. Olağanüstü durum ve olayları doğaüstü güçlere sahip kahramanlara bağlayarak anlatan yazı türleridir.

Yukarıda özelliği verilen yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Öykü

B) Masal

C) Fıkra

D) Roman

6) “Bir konudaki kişisel görüş ve düşüncelerimi kısaca anlattığım yazılardır. Gündelik olayları her gün kaleme alırım.”

Yukarıdaki şekilde konuşan bir yazar, aşağıdaki hangi yazı türünde eser vermiş olabilir?

A) Deneme

B) Makale

C) Fıkra

D) Öykü

7) Merak duygusunun en fazla uyandırıldığı bir yazı türüdür. Bu nedenle oldukça sürükleyicidir. Genellikle çocuklara hitap ettiğinde öğreticilik (didaktik) yönü ağır basmaktadır.

Yukarıdaki bilgilerden yola çıkarak aşağıdaki edebi türlerden hangisi hakkında özellikleri verilmiştir?

A) Köşe Yazısı

B) Masal

C) Öykü

D) Deneme

8) Aşağıdakilerden hangisi “biyografi” türünün özellikleri arasında gösterilemez?

A) Yaşanabilir bir olayın duyurulması amaçlanır.

B) Nesnel ve yalın bir dil kullanılır.

C) Anlatılanlar belgelere dayanır.

D) Kişinin yaşamı ve yapıtları konu edilir.

9) Herhangi bir doğa olayı ya da savaş, göç gibi olayın bir toplumu etkilemesi bu yazı türünün ortaya çıkmasında etkili olmuştur.

Yukarıda özellikleri verilen edebi tür aşağıdakilerden hangisidir?

A) Öykü

B) Masal

C) Destan

D) Makale

10) Deneme, yazarın herhangi bir konuda konu sınırlaması olmadan kendi kişisel ifadelerine de başvurarak yazdığı düşünce yazılarıdır. Öznelliğin ağır bastığı bir yazı türüdür, bu nedenle kanıtlama amacı yoktur. Ayrıca samimi ve doğal bir üslubu vardır.

Yukarıdaki bilgilerden yola çıkarak aşağıdakilerden hangisinin deneme türünden alındığını söyleyemeyiz?

A) Kitaptaki karakterler; özellikle varoş yerlerdeki insanların özendikleri bir yaşam tarzına sahip. Dolayısıyla insanların umudu haline gelen karakterler gerçekçiliğin de ağır basmasıyla daha da çok ilgi görmektedir.

B) Yardımlaşma önemli demişsem de hiçbir iş yapmadan başkalarından yardım beklemeyi kastetmedim. Kişi önce işe başlayacak. O alanda emek harcayacak. Eğer bu süreçten sonra yardıma ihtiyacı olursa o zaman bunu dile getirecek. Yoksa bunun tersine armut piş ağzıma düş derim.

C) Çoğumuzda olmuştur, bazı kitaplara karşı eleştirel tutumumuzu yitiririz, kendimizi kitaba kaptırır ve teslim edersek. Kitapla kurduğumuz bağ sayesinde olaylar ve kişiler artık içimize işler, iç dünyamızın parçası haline gelir.

D) Sanat, sanat için midir; yoksa insan için midir? Elbette insan içindir. Başka ne için olacak ki? Sanatçıyı yeni yapıtlar üretmesinde teşvik eden sanatseverlerdir. Bu gerçeği göz ardı ederek sanatın insan için olmadığını söylemek bence sanatseverler için haksızlık olur.

Cevap Anahtarı: 1-A, 2-C, 3-D, 4-D, 5-B, 6-C, 7-B, 8-A, 9-C, 10-A

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top