İşte, yakın ve karşıt anlamlı cümleler:

Yakın ve Karşıt Anlamlı Cümleler

Yakın anlamlı cümle örneğini vermek için kullandığım karikatürde soldaki kişi "Arkadaşlarınla anlaşamıyorsun." derken sağdaki kişi "Hayır, arkadaşlarımla fikir ayrılıklarım var." diyor.

Yakın Anlamlı Cümleler

Anlam bakımından birbirine yakın olan cümlelerdir.

Bu cümleler ilettikleri düşünce bakımından birbirine benzerdir.

Farklı kelimelerle anlatılsa da verilen mesaj bakımından birbirinin aynısı veya birbirine yakındır.

Örnekler

“Komşumla anlaştığımı söyleyemem.”

Yakın Anlamlısı: Komşusuyla konuşmamaktadır.

Aynı Anlamlısı: Komşusuyla fikir ayrılıkları vardır.

“Çocuğun başarısızlığını yalnız çocuğun görev ve sorumluluklarında aramamak gerekir.”

Aynı Anlamlısı: Başarı üzerinde kişinin ilgi ve isteğinin haricinde öğretmen, fiziki şartlar ve öğretim programının da etkisi vardır.

Yazarın anlatım biçiminin kendine has olması yetmez o romanı tozlu raflardan kurtarmaya. Beni sarmayan bir kitabı ne yapayım?

Aynı Anlamlısı: Yazarın üslubunun özgün olmasının yanında yapıtın da etkileyici olması gerekir.

Yakın Anlamlı Cümleler

1. Önemli olaylar toplumu etkilerken toplumsal özellikler de edebi eserlerde yer edinir.

1. Edebiyat eserleri toplumdan ayrı düşünülemez.

2. “Mersin, Türkiye’de İzmir’den sonra 2013’te Akdeniz Oyunları’na ev sahipliği yapan 2. ildir.”

2. Türkiye’de Akdeniz Oyunları’na ev sahipliği yapan ilk iki il, sırayla İzmir ve Mersin’dir.

3. Farklı iki olayda aynı yöntemi kullanıyorsan kendini geliştirdiğin söylenemez.

3. Tecrübe, farklı yolları denenerek elde edilir.

4. Süslü anlatıma sahip kitaplar ilk okunuşta hemen anlaşılmaz.

4. Sanatlı anlatımın ağır bastığı metinler anlamak için çaba göstermeliyiz.

5. Özgüveni yerinde olan bir insanın mutlaka başarılı olacağını söylemek yanlıştır.

5. Başarısızlığın yalnızca özgüven eksikliğine bağlanması hatadır.

6. Yapıtında onun izlerini görmek mümkün.

6. Eserini kendi düşüncesinden ayrı tutmuyor.

Karşıt Anlamlı Cümleler

Birbirine anlam bakımından karşıt olan ifadelerdir.

Bunlar çelişkili ifade veya olumlu ve olumsuz anlamlardan oluşur.

Yani karşıt tezleri savunan, aynı görüşleri bildirmeyen yargılara karşıt anlamlı cümleler denir.

Örnekler

Uygulamaya konulmayan bilgilerin kalıcı olmadığını söylüyorsun ancak anlattıklarının da ezberlenmesini istiyorsun.

Çocukların okuması için önerilen kitapların dili oldukça ağır, çocukları bunları nasıl anlasın?

Akşama kadar koşturup oynayan çocuklar, babaları gelince süt dökmüş kediye döndü.

Birbirimize karşı samimi ve şeffaf olmamız gerektiğinden bahsediyor ancak kendisi saman altınsan su yürütüyor.

Aileler tartışmış hatta küsmüş olsa bile çocuklar arkadaşlık bağını koparmamalı.

Karşıt Anlamlı Cümleler

1. Bir sanatçının kendini kültüründen soyutlaması mümkün değildir.

1. Kalıcılığa ulaşmak isteyen bir sanatçının ulusal değil, evrensel temalar işlemesi gerekir.

2. Sen kendini değiştirmedikten sonra mekân değiştirsen neye yarar?

2. Kendini değiştirmek için önce ufak adımlar atmalısın.

3. Bütünün oluşturan parçaların her biri kendi içinde farklılıklara sahiptir. Her biri kendi kurallarına göre değerlendirilir.

3. Bir eseri oluşturan her bir parça, bütünün içinde kendini bulur. Onları ayrı ayrı değerlendirmemek gerekir.

4. Eleştirmenlerin önerilerini baskı, okurların isteklerini yönlendirme olarak gören bir sanatçıdan kendini geliştirmesi beklenebilir mi?

4. Başkalarının düşüncelerine kulak vermeyen biri yerinde sayıyor demektir.

5. Perşembenin gelişi çarşambadan bellidir.

5. Gün doğmadan neler doğar?

6. Hiçbir insan, hangi yaşta olursa olsun meslek hayatında “ustalaştım” diyemez.

6. Alanında yetkin olmak için belli bir tecrübeye sahip olmak gerekir.

Çelişen Cümleler

Birden çok yargı, olay ya da durum arasında tutarsızlığı bildiren cümlelerdir.

Çelişkili ya da karşıt durumlardan bahseden bu tür cümlelerde amaç zıt anlamlı yargıları bulmaktır.

Örnekler

Eserlerindeki ifade gücü başarısının yansımasıdır.

Yazarın üslubu nitelikli eser üzerinde belirleyici olamaz.

Burada birbirimizi korumalı ve birbirimize yardım etmeliyiz.

Başkaları ben ilgilendirme, kendi işime bakarım.

Toplumu anlatmayan, insanlara ışık tutmayan eseri ne yapayım?

Bir yazar eserini oluştururken öncelikli amacı sanattır.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top