5. Sınıf Türkçe Konuları

5. sınıf Türkçe konuları neler? 5. sınıfta işlenen Türkçe konuların ana ve alt başlıklarını sizler için sıraladım. İşte, 5. sınıf Türkçe konuları:

5. Sınıf Türkçe Konuları

Sözcükte Anlam: Çok anlamlılık, gerçek anlam, mecaz anlam, terim anlam, eş anlamlı sözcükler, yakın anlamlı sözcükler, zıt (karşıt) anlamlı sözcükler, eş sesli (sesteş) sözcükler, somut ve soyut anlam, ikilemeler, deyimler

Cümlede Anlam: Öznel ve nesnel anlatım, amaç, neden, koşul cümleleri; yakın, karşıt, örtülü anlam; tanım, karşılaştırma, olasılık, varsayım, öneri, eleştiri, ünlem, öz eleştiri, yakınma, pişmanlık, üzülme, ön yargı, soru, örneklendirme, abartı cümlesi, geçiş ve bağlantı ifadeleri, cümle yorumlama, cümle oluşturma, cümle tamamlama, gerçek ve kurgusal cümleler, atasözleri

Paragrafta Anlam: Paragrafta konu, başlık, ana fikir, ana duygu, yardımcı fikir, paragrafın bölümleri, paragraf tamamlama, paragraf oluşturma, paragrafın akışını bozan cümle, paragrafın bölümleri, paragrafın bütünlüğü, hikâyenin unsurları, paragrafta kullanılan duyular, anlatıcı türleri

Ses Bilgisi: Ünsüz benzeşmesi, ünsüz yumuşaması, ünsüz türemesi, ünlü düşmesi, ünlü daralması

Kök ve Ek Bilgisi: Kök (isim kökü, fiil kökü), ek [ yapım eki (-lık, -cı, -lı, -sız), hal eki ]

Yazım Kuralları: Büyük harflerin yazımı, kısaltmaların yazımı, sayıların yazımı, “de”lerin yazımı, “ki”lerin yazımı, “mi”lerin yazımı, ikilemelerin yazımı, pekiştirme sözcüklerinin yazımı, bazı sözcüklerin doğru yazımı

Noktalama İşaretleri: Nokta, virgül, noktalı virgül, iki nokta, üç nokta, soru işareti, ünlem işareti, kısa çizgi, uzun çizgi (konuşma çizgisi), tırnak işareti, eğik çizgi, yay ayracı, köşeli ayraç, kesme işareti

Metin Türler: Hikâye (öykü), masal, fabl, anı, haber yazısı, mektup, dilekçe, şiirde tema, şiirde ana duygu

Söz Sanatları: Abartma, benzetme, kişileştirme, konuşturma

Sözel Mantık

Görsel, Grafik, Tablo: İnfografik (bilgilendirme grafiği) tasarım, görsel, afiş ve tablo yorumlama

5. sınıf Türkçe konularını pdf biçiminde indirmek için tıklayınız.

Sıkça Sorulan Sorular

5. sınıf 1. dönem Türkçe konuları nelerdir?

Sözcükte Anlam

Cümlede Anlam

Paragrafta Anlam

Kök ve Ekler

Yazım Kuralları

Noktalama İşaretleri

5. sınıf 2. dönem Türkçe konuları nelerdir?

Ses Bilgisi

Yazım Kuralları

Noktalama İşaretleri

Metin Türleri

5. sınıf deneme sınavlarında Türkçe dersinden çıkan soru tipleri nasıl?

Sorular genellikle okuma ve yorumlama şeklindedir. Ayrıca görsel, grafik ve tablo şeklinde yeni nesil sorulara yer verilmekte. Bunu dışında dil bilgisi, yazım kuralları ve noktalama işaretleri gibi bilgi isteyen konulardan da çıkmaktadır.

Yorum yapın