İşte, İçerik Cümlesi konu anlatımı:

İçerik Cümlesi

İçerik cümlesi konusuna örnek vermek için kullandığım konuşma balonunda "Kitapta üniversiteyi kazanmış bir gencin taşındığı şehirde yaşadığı zorlukları anlatmış." yazısı ve en altta "www.pratikcalisma.com" adresi var.

Çoğumuz izlediğimiz, dinlediğimiz ya da okuduğumuz bir sanat ürünü hakkında bilgi verir; değerlendirme yaparız. Bu sayede başkalarının da fikir sahibi olmasını sağlarız. İşte, bu amacı sağlayan yargılara içerik cümlesi denir.

İçerik cümlesi, bir sanat eserinin neyden bahsedildiğini bildirir. Eser hakkında kısa bilgilerle açıklama yapar. Genellikle eleştiri, ya da tanıtım metinlerinde görülen eleştiri cümleleri “ne anlatılıyor, neyden bahsedilmiş?” gibi sorulara cevap verir.

İçerik Cümlesi Örnekleri

“Kitapta modern yapılaşma ile çarpık kentleşme arasındaki sosyokültürel ve ekonomik farklılıklar gözler önüne serilmiş.”

Kitapta ne anlatılıyor?

Cevap: Modern yapılaşma ile çarpık kentleşme arasındaki sosyokültürel ve ekonomik farklılıkları anlatıyor.

“Yazdığı motivasyon kitabıyla hayata bakış açımızla başarı arasındaki karşılıklı etkileşim anlatılmış.”

Motivasyon kitabına neyden bahsetmiş?

Cevap: Hayata bakış açımızla başarı arasındaki karşılıklı etkileşimden bahsetmiş.

“Derginin son sayısında gök adaların merkezinde bulunan kara delikler hakkında geniş kapsamlı bir açıklama yapılmış.”

Derginin son sayısında ne anlatılıyor?

Cevap: Gök adaların merkezinde bulunan kara delikler anlatılıyor.

“Öykülerinde köy hayatının zorlukları ve insanlar arasındaki dayanışmayı etkili bir dille anlatmış.”

Sözü edilen öykülerde ne anlatılıyor?

Cevap: Köy hayatının zorlukları ve insanlar arasındaki dayanışma anlatılıyor.

“Üniversiteyi kazanmış bir gencin gittiği şehirde yaşadığı yalnızlık ve zorlukları anlatmış.”

Yazar eserinde ne anlatıyor?

Cevap: Üniversiteyi kazanmış bir gencin gittiği şehirde yaşadığı yalnızlık ve zorlukları anlatıyor.

“İnternet sitesinde yazdığı metinlerde genellikle yemek tarifleri ve bazı pratik yöntemlerden bahsetmiş.”

İnternet sitesinde yazdığı metinlerde neyden bahsediyor?

Cevap: Genellikle yemek tarifleri ve bazı pratik yöntemlerden bahsediyor.

“Filmde Kurtuluş Savaşı’nın son dönemlerinde yaşanan ekonomik sıkıntılar anlatılmış.”

Filmde ne anlatılıyor?

Cevap: Kurtuluş Savaşı’nın son dönemlerinde yaşanan ekonomik sıkıntılar anlatılıyor.

“Çeşitli ödüller kazanan yönetmen, kısa filmlerinde genellikle aileler arasında yaşanan iletişim sorunlarına değinmiş.”

Yönetmen kısa filmlerinde neye değiniyor?

Cevap: Aileler arasında yaşanan iletişim sorunlarına değiniyor.

“İşlediği arkadaşlık temasıyla şiirlerinin sıcak bir iklime bürünmesini sağlamış.”

Şair şiirlerinde hangi temayı işlemiş.

Cevap: Arkadaşlık teması

“Şiirlerinde sevdiğine ulaşamayan bir gencin yaşadığı acı ve çaresizliği etkili bir üslupla ele almış.”

Şiirlerinde ne anlatmış?

Cevap: Sevdiğine ulaşamayan bir gencin yaşadığı acı ve çaresizlik anlatılmış.

“Belgeselde gezegenler ve uyduların yapısı hakkında açıklamalar var.”

Belgeselde ne anlatılmış?

Cevap: Gezegenler ve uyduların yapısı

Dikkat: Düz yazıların konusu, şiirin tema ya da ana duygusu içerik olarak kabul edilebilir.

Bilgi: Değerlendirme ya da açıklama yapan içerik cümlesi genellikle eleştiri ya da tanıtım metinlerinde görülür.

Not: İçerik cümlesi sanat eserinin konusudur ve “eserde ne anlatılıyor?” sorusuna cevap verir, üslup cümlesi ise yazarın dili kullanma biçimidir ve “sanatçı nasıl anlatmış, dili nasıl kullanmış?” gibi sorulara cevap verir. Bu iki yargı bazen ayrı bazen de aynı cümlede bulunabilir. Örneğin “Öykülerinde köy hayatının zorlukları ve insanlar arasındaki dayanışmayı etkili bir dille anlatmış.” cümlesinde “köy hayatının zorlukları ve insanlar arasındaki dayanışma” ifadesi içerik, “etkili bir dille” ifadesi ise üslup cümlesidir.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top