İlginç Atasözleri, Az Duyulan Atasözleri

İşte; okurken dikkatinizi çekebilecek, az duyulmuş ilginç atasözleri ile anlamları:

İlginç Atasözleri

1. Bölüm

Ağanın alnı terlemezse ırgatın burnu kanamaz: İşçinin bir işte canla başla çalışması için baştaki kişinin de gelip çalışması gerekir.

Ağlama ölü için ağla diri için: Ölen biri için birkaç gün yas tutarlar. Sonra alışırlar ancak asıl bu dünyada sıkıntı çeken, çaresiz derdi olanlar için üzülmek gerekir.

Akara kokara bakma, çuvala girene bak: Kazancın iyisi kötüsü olmaz. İşine yarıyorsa veya para biriktirebiliyorsan iyidir.

Ala keçi her vakit püsküllü oğlak doğurmaz: Kaliteli bir maldan her zaman istenilen sonuç alınmaz.

Arık etten yağlı tirit olmaz: Kötü malzemeden iyi ve bereketli ürün beklememeliyiz.

Atlar tepişir, arada eşekler ezilir: Güçlülerin arasında yaptığı mücadelede güçsüzler zarar görür.

Bağ babadan, zeytin dededen kalmalı: Ömrü ve verimi nedeniyle üzüm bağı yaklaşık iki yıldan sonra, zeytin ağacı on yıldan sonra ürün verir.

Benim oğlum bina okur, döner döner yine okur: Birinin sürekli aynı işi yapması, yaptıklarının ötesine geçememesi ya da kendini tekrar etmesi durumunda kullanılır.

Cins kedi ölüsünü göstermez: Varlıklı ya da tanınmış iyi insanlar, kötü durumunu kimseye göstermez.

Cömert derler, maldan ederler; yiğit derler, candan ederler: Başkalarının aşırı övgüsünden etkilenen kimseler, bir süre sonra elindekini kaybeder.

Çanakta balın olsun, Yemen’den arı gelir: Ürünleri güzel ve kaliteli olan kimse müşteri sıkıntısı çekmez. Çünkü nerede olursa olsun alıcısı olur.

2. Bölüm

Düğün aşıyla dost ağırlanmaz: Kişi özel misafiri için başka yerden gelen yemek ya da hazırlık sunmamalı. Eğer o kişi önemliyse kendisi emek harcamalı, hazırlıklarını itinayla yürütmeli.

Gafile kelam, nafile kelam: İnsanları umursamayan, ilgisiz, dalgın kişilere ne söylersek söyleyelim fayda etmez.

Gelin girmedik ev olur, ölüm girmedik ev olmaz: Gelini olmayan ev olur ancak ölümü olmayan ev yoktur.

Gençlikte taş taşı, kocalıkta ye aşı: İnsan gençken çalışıp uğraşmalı ki yaşlandığında birikimini rahat rahat tüketebilsin.

Göle su gelinceye kadar kurbağanın gözü patlar: İyi ve güzel bir durum gecikince bekleyenlerin sabrı tükenir.

Gönül bir sırça saraydır, kırılırsa yapılmaz: Kalbi kırılan kişiye özür de dilesen, kendini affettirmeye de çalışsan kırgınlık derinlerde kalır.

Gün olur yılı besler, yıl olur günü beslemez: Bazı kazançlar vardır ki bir günlük gelirinle çok uzun süre geçinirsin ancak bazen çok uzun sürelik kazancın bir gün bile dayanmaz.

Güzele kırk günde doyulur, iyi huyluya kırk yılda doyulmaz: İnsanın huyunun iyi olması güzel olmasından daha önemli ve aranan özelliktir.

Her sakaldan bir tel çekseler köseye sakal olur: Durumu iyi olanlar küçük bir yardımda bulunursa yoksula iyi gelir.

İki deliye bir uslu koymuşlar: Sürekli zıtlaşan hatta kavga eden iki kişinin bu anlaşmazlığını çözecek mantıklı birinin olması gerekir.

3. Bölüm

İşine hor bakan boynuna torba takar: İşine önem vermeyen, işini sevmeyen kişi verimli olmayacağı için yeteri kadar kazanamaz hatta başkasının yardımına muhtaç hale gelir.

İyi gitmeyince kişinin işi, muhallebi yerken kırılır dişi: Bir insanın işleri ters gitmeye başlayınca en basit durumda bile kişi şanssızlık yaşar.

İyiliğe iyilik her kişinin kârı, kötülüğe iyilik er kişinin kârı: İyiliğe iyilikle karşılık veren çok olur, önemli olan kötülük yaptıklarında bile iyilik etmektir.

Nasihat istersen tembele iş buyur: Üşengeç insanlara iş yaptırırsan ya kendi işine gelecek şekilde yapılması gerektiğini ya da işi yapmanın gereksiz olduğunu söyler.

Olsa ile bulsayı ekmişler, yel ile yuf bitmiş: İşler, sadece istemekle ve temenni etmekle olmaz. İşin olması için emek harcamak gerekir.

Otuz iki dişten çıkan, otuz iki mahalleye yayılır: Birinin hakkında bir söz söylendiğinde bunu duyanlar da başkalarına söyler. Böylece birçok kişi duymuş olur.

Şahin küçüktür ama koca turnayı havadan indirir: Kimi insanlar küçük görünebilir ancak öyle büyük ya da ağır işleri yaparlar ki bazı cüsseli insanlar bile bunu yapamaz.

Tatsız aşa su neylesin, akılsız başa söz neylesin: Nitelikten yoksun bir varlık ya da anlayıştan yoksun biri için istediğin kadar uğraş, yaptıkların boşunadır.

Tebdilimekânda ferahlık vardır: Mekân değiştirmek kişide canlılık ve rahatlık sağlar.


Bu notu indirmek için tıklayınız.

“İlginç Atasözleri, Az Duyulan Atasözleri” üzerine bir yorum

Yorum yapın