İşte, sözcükte anlam soruları:

Sözcükte Anlam Soruları

Kitapçık üzerinde "Sözcükte Anlam Soruları" başlığı, aşağısında sözcükte anlam sorusu, geride "Pratik Çalışma" logosu var. Kitapçığın solunda kronometre ile başarı görseli var.

1) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük mecaz anlamda değildir?

A) Yeni boyadığı evin duvarları erkenden akmış

B) Yaptığın şaka yüzünden kalbi kırılmış

C) Gözü yükseklerde olduğu için bizim takıma gelmedi. 

D) Derin düşüncelere daldım.

Çok Anlamlılık: Bir kelimenin cümledeki kullanıma bağlı olarak farklı anlamlar kazanmasıdır. Örneğin “güçlü” kelimesini değerlendirelim:

Her gün düzenli olarak yazdığı için kalemi oldukça güçlü. (Etkili olan)

Mindere çıkınca güçlü rakipler bile onunla baş edemedi. (Baş edilmesi güç olan)

2) Buna göre aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi çok anlamlılığa örnek olmaz?

A) Yerleri sildikten sonra halıları serdi. / Onu artık hayatımdan sildim.

B) İznim olmadan etkinlik yaparsan beni ezersin. / Bahçeden geçersen güzelim çiçekleri ezersin.

C) Yanıma yaklaşıp bana armağanı olduğunu söyledi. / Doğum günümde verdiği hediye beni çok mutlu etti.

D) Kimsenin oyununa alet olmamalısın. / Arkadaşlarının oyununa dahil olmak için geldi.

3) Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi mecaz anlamlıdır?

A) Kâğıtları katlayarak onlara şekil veriyordu.

B) Yanıma kadar geldi de benimle konuşmadı.

C) Taşıdığımız otların bir kısmını ahırdaki kürüne yığdık.

D) Çok şiir okudum, hiçbiri bu kadar sığ yazılmamıştı.

4) Bir sözcüğün bilim, sanat, spor, edebiyat gibi belli alanlarda kullanılmasıdır. Buna göre aşağıdakilerin hangisinde terim anlam yoktur?

A) Kalemi alıp tahtaya bir doğru çizdi.

B) Bulunduğumuz gök adada milyarlarca yıldız olduğu söyleniyor.

C) İzlediğimiz tiyatro üç perdeden oluşuyordu.

D) Tatil için gittiği memleketinde zaman hızla akıyordu. 

5) Bir duyuyla ilgili ayrıntı başka duyuya aktarılmasına duyular arası aktarma denir. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde duyular arası aktarmaya yoktur?

A) Sokağın başından acı bir çığlık sesi geldi.

​B) Şiddetli yağmur yüzünden tavandan su akıyordu.

C) Keskin virajdan geçtik

D) Sert bakışlarıyla bizi korkutmaya çalıştı.

“Yoğun uğraşların meyvesini verecektir.”

6) Aşağıdakilerden hangisi verilen cümle ile anlamca daha yakındır?

A) Gece gündüz çalışmalarının sonucunu alacaktır.

B) Akıllıca davranması parasına para katmasını sağladı.

C) Karışıklıklardan yararlanıp şirketi iyice büyüttü.

D) Havanın elverişli olması çiftçilerin yüzünü güldürdü.

Bilim, sanat, teknik, spor veya meslek alanında kullanılan ve bu alanlara özgü olan kavramlara “terim anlam” denir.

7) Bu açıklamaya göre aşağıdaki sözcüklerin hangisinde terim anlamlı sözcük vardır?

A) Bu sorunun kökten çözülmesi gerekir.

B) Suçsuzluğu ispatlanınca beraat etti.

C) Doğru haber olup olmadığından emin değilim.

D) Bu bakış açısıyla bir yere varamazsın.

“Eserleriyle hayata ayna tutan yazar, üslubuyla da tüm beğenileri üzerinde topluyor.”

8) Bu cümlede altı çizili sözcüklerin kazandığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır?

A) Eserlerinde yaşanan olayları olduğu gibi ele almak

B) İnsanların hatalarını anlatıp eleştirmek

C) Okurlara belli bir mesaj vermek

D) Çok başarılı ve herkes tarafından beğenilmek

Anlam yönüyle birbirinin karşıtı olan sözcüklere zıt anlamlı denir.

9) Buna göre aşağıdakilerin hangisinde zıt anlamlı sözcükler vardır?

A) Dolapların en ve boy oranını doğru hesaplayamamış.

B) Müdüre dosyayı imzalatıp çıkacağım.

C) Kitap fuarına birçok yazar katılmıştı.

D) Alnındaki teri silip yürümeye devam etti.

“Bir şair sadece ritimlere yönelmemeli, aynı zamanda eserini oluştururken sözcüklerin içini de doldurmalı. Bir şair bunu başardığı ölçüde dile hizmet etmiş sayılır.”

10) Yukarıda altı çizili bölüm için aşağıdakilerden hangisi kastedilmiştir?

A) Başka dilden sözcük kullanmak

B) Sözcüklerin anlamlarını iyi bilmek

C) Sözcüklere yeni anlamlar kazandırmak

D) Duygu yüklü şiirler yazmak

Anlam yönüyle birbirinin karşıtı olan sözcüklere zıt anlamlı denir.

11) Buna göre aşağıdakilerin hangisinde zıt anlamlı sözcükler yoktur?

A) Üç yanlış bir doğruyu götürüyor.

B) Gece gündüz demeden çalıştım.

C) Şirketin kar zarar durumu hesaplandı.

D) Kış mevsiminde sıcak çorba içerdik.

Edebiyata içeriden bakmaya alışmış okurlara sesleniyorum: “Son zamanlarda edebiyatımızda bir durağanlığın, kendini tekrar etmenin olduğu gerçektir; ancak bu durum sizi kaygılandırmasın.”

12) Yukarıdaki altı çizili söz grubunun cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır?

A) Edebiyatı yaşam biçimi haline getiren

B) Edebiyata önyargıyla bakan

C) Edebiyata olumsuz açıdan bakan

D) Ailesi edebiyatla uğraşan

“Hafta sonlarını birlikte geçirdiği biricik kızı Pelin, onun mutluluğa açılan kapısıdır.”

13) Aşağıdakilerden hangisi yukarıda altı çizili sözcüğün cümleye kattığı anlama en yakındır?

A) Geçmiş olması

B) Sonuç olmak

C) Başlangıç olması

D) Üzüntü vermesi

14) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde aynı varlığın karşıt durumlarından söz edilmektedir?

A) Bahçedeki adam gülleri önce buduyor, sonra suluyordu.

B) Karşıdan gelen at arabalı dizginleri çekerek birden durdu.

C) Sanki o çılgın çocuk gitmiş, yerine uysal bir çocuk gelmişti.

D) Okulum yürüme mesafesinde olduğu için arkadaşlarla okula sohbet ederek giderdik.

“Romanın merkezine alınan bu kişinin sigara gibi kötü alışkanlıkla başı dertte; bir süre bırakmış ama bazı sorunları nedeniyle yeniden başlamanın kıyısında.”

15) Yukarıda altı çizili sözcüğün cümleye kazandırdığı anlam ile aşağıdaki deyimlerden hangisi arasında anlamsal bir benzerlik vardır?

A) Burnunda tütmek

B) Etekleri zil çalmak

C) Karaya vurmak

D) Eli kulağında olmak

Benzetme amacı güdülmeden bir sözcüğün kendisiyle ilgili başka bir sözcüğün yerine kullanılmasına ad aktarması denir.

16) Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde ad aktarması vardır?

A) Yiğit Amca’nın bahçesini geçtikten sonra tarlaya vardık.

B) Hava rüzgârlı olduğu için uçurtmanın ipini dikkatle bırakıyorduk.

C) Sokakta sık sık kavga çıkmasına mahalle büyük tepki gösterdi.

D) Şiirlerinde genellikle ayrılık, memleket gibi temalar işlenmiştir.

“Yapıt hakkında değerlendirmelerde bulunurken şairin içindeki toplumsal sese kulak vermediğini söylemiştim.”

17) Yukarıdaki altı çizili sözcüğün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır?

A) Yazarın bu kitabı, halkın sorunlarını gösteren bir ayna görevini üstlenmiştir.

B) Şairin daha önceki kitapları gibi bu kitabı da kolay anlaşılır sözcüklerden oluşmuştur.

C) Yazarın bu kitabında kullandığı dil gündelik yaşamda kullandığımız dilden uzaktır.

D) Şair bu kitabıyla günlük dilde kullandığımız kelimelere yeni tatlar yüklemiştir.

18) “Derin” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde ölçülemez bir anlam taşır?

A) Yüzdüğümüz havuz derindi.

B) Arkadaşına karşı derin bir öfkesi vardı.

C) Bisikletten düşen çocuğun derin bir yarası vardı.

D) Yol boyunca derin çukurlar vardı.

19) “-lık” yapım eki aşağıdaki cümlelerin hangisinde soyut anlamlı bir sözcüğe somut anlam kazandırmıştır?

A) Bunu yaparsam nerede kalır benim insanlığım?

B) Masası için bir kalemlik aldı.

C) Merdivenlerin kenarına demir korkuluk taktırmış.

D) Pencerenin önüne parmaklık taktırmış.

20) “Yalnız” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde ötekilerden farklı anlamda ve görevde kullanılmıştır?

A) Planlanan etkinliğe yalnız o gitmiş.

B) Çok çalışmış yalnız kazanamamış.

C) Karnesinde yalnız matematik dersi kötüymüş.

D) Evde yalnız makarna değil, çorba da vardı.

“Benden kıdemlisiniz diye her yaptığım işi siz mi denetleyeceksiniz? Ne münasebet!”

21) Yukarıdaki tepkiyi veren biri altı çizili sözle karşıdaki kişiye ne demek istemiştir?

A) İşine bak

B) Haddini bildireceğim

C) Yanlış bilgi veriyorsun

D) Öyle şey olmaz

“Yazarın heyecanına bir şey diyemem ama eserini okudukça ruhsuz buldum.”

22) Bu cümlede altı çizili sözcüğün kazandığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır?

A) Yapmacık olması

B) Amaçsız olması

C) Eksikliklerin olması

D) Duygudan yoksun olması

Kutucuk içinde yer alan bazı sözcüklerin anlam ilişkisine göre eşleştirilmesini isteyen soru.

“Bu süreçten sonra çalakalem bir hazırlığa asla tahammül edemem.”

24) Bu cümlede altı çizili sözcüğün kazandığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır?

A) Özensizce yapılan sunumdan hiçbir verim alınamaz.

B) Kimse duymasın diye sessizce dışarı çıkmış.

C) Takım kaptanı oldukça asabi bir insandır.

D) Başkalarını taklit edenler başarıyı yakalayamazlar.

“Rüzgârın esmesiyle yerdeki toz havaya kalktı.”

25) Bu cümlede altı çizili sözcüğün kazandığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır?

A) Sıcaktan bunalınca odanın camını açıp biraz hava aldı.

B) Buraya beni görmeye değil, bize hava atmaya gelmiş.

C) Papatyanın üzerindeki benekli kelebek birden havalandı.

D) Günlük sıcaklık farkı havadaki neme bağlı olarak değişir.

Cevap Anahtarı: 1-A, 2-C, 3-D, 4-D, 5-B, 6-A, 7-B, 8-A, 9-A, 10-C, 11-D 12-A, 13-C, 14-C, 15-D, 16-C, 17-A, 18-B, 19-C, 20-B, 21-D, 22-D, 23-D, 24-A, 25-C

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top