Sözcüğün Cümlede Kazandığı Anlam

En az bir heceden oluşan, anlamlı en küçük birime sözcük denir. Bir dilin zenginliği sözcük sayısına bağlıdır. O yüzden ne kadar çok sözcük, o kadar iyi bir iletişim demektir ancak kelime zenginliği sadece farklı sözcüklerden oluşmaz. Bir sözcük cümledeki kullanıma bağlı olarak yeni anlamlar kazanabilir. Dilimiz sözcüklerin yeni anlamlar kazanması bakımından oldukça zengin diller arasındadır. … Devamını oku

Güzel Adlandırma Nedir?

Dilimiz, kelimelere yüklenen anlam derinliği bakımından oldukça zengin diller arasında yer alır. Bu da bir kelimenin başka anlamları da içinde barındırmasıdır. Yani cümledeki kullanıma bağlı olarak farklı farklı anlamlar bildirir. Genellikle sanatçılar tarafından yüklenen yeni anlamları günlük yaşamda kullanır, ifade gücümüzü artırırız. Bu da diğer söz sanatlarında olduğu gibi güzel adlandırmanın da önemini artırmakta. Peki, … Devamını oku

Abartma Cümlesi

Defterin sol sayfasında "Abartma Cümlesi" yazısı, aşağıda dağa bakıp "Bir of çeksem karşıki dağlar yıkılır." diyen insan karikatürü, en altta "Pratik Çalışma" logosu var.

Kimi zaman şiirlerde, öykülerde ya da günlük konuşmalarda abartı cümlesine yer veririz. Bunlar aynı zamanda birer söz sanatı olup anlatımın süslü olmasını sağlar. Yani ifadelerimizin ilgi çekici olmasını, karşıdaki kişinin dikkatini çekmeyi istiyorsan söz sanatlarından abartma cümlesini kullanabiliriz. Gerçekçilikten uzak ifadeler içeren abartma cümlesi içinde bulunduğumuz duygunun yansımasıdır ve genellikle benzetme ifadeleriyle oluşturulur. Peki, o … Devamını oku

Eş Anlamlı Sözcükler

Defterin sol sayfasında "Eş Anlamlı Sözcükler" başlığı, aşağısında "Bol örnek, önemli notlar" yazısı, sağ sayfasında "Pratik Çalışma" logosu, aşağısında "Endüstri – sanayi, Nehir – ırmak, Ünlü – meşhur" yazı ve görselleri var

Sözcük dağarcığı yani kelime hazinesi zengin olan insanların hakim olduğu konulardan biri de eş anlamlılıktır. Bu sayede bir kelimeye bağlı kalmaz, yerine başkalarını da kullanabilme özgürlüğü olur. Tabi, bunun için sözcüklerin eş anlamlılarını iyi bilmek gerekir. Sadece iletişim için değil ayrıca Türkçe derslerinde önemli bir yere sahip olan eş anlamlı sözcüklerin yazılıda çıkma ihtimali de … Devamını oku

Tezat Söz Sanatı (Zıtlık)

Defter sayfasının üstünde "Tezat Söz Sanatı" başlığı, aşağısında "Gündüz" ile "Gece" yazıları ve görselleri, en geride "P" logo var.

Metinlerin anlam derinliğine ulaşmasını sağlayan süslü ifadeler, şair ve yazarların sıklıkla başvurduğu tekniklerden biridir. Bu anlatım özellikleri genellikle söz sanatlarıyla olmaktadır. Yerinde ve ölçüsünde kullanılan söz sanatları sanatçının dili kullanma ustalığını da gösterir. O yüzden söz sanatlarının yerinde kullanıldığı kimi metinler bazı otoriterler tarafından beğenilen üslup özelliklerinden biridir. Söz sanatlarıyla anlam derinliği kazanan eserler kendini … Devamını oku

5. Sınıf Sözcükte Anlam Konu Anlatımı

"5. Sınıf Sözcükte Anlam Konu Anlatımı" başlığı ve aşağısında "Pratik Çalışma" logosu olan kağıt.

5. sınıf Türkçe dersinin önemli konularından olan sözcükte anlam; yazılı ve deneme sınavlarında sıklıkla çıkmaktadır. Bu nedenle öğrencilerin önem verdiği konulardan biridir. İşte, önemli not ve kısa anlatımıyla sözcükte anlam konu anlatımı: 5. Sınıf Sözcükte Anlam Konu Anlatımı 1) Gerçek Anlam Bir kelimenin aklımızda uyandırdığı ilk anlamıdır. Yani kelimenin sözlük anlamıdır. Gerçek anlamda kullanılan kelimeler … Devamını oku

Sık Kullanılan Deyimler

Üzerinde "Deyim Nedir? Sık Kullanılan Deyimler" başlığının yazılı olduğu A4 kağıdının alt tarafında "Ağzı kulaklarına varmak", "Akla karayı seçmek", "Alçak gönüllü olmak", "Ateş bacayı sarmak", "Başına çorap örmek", "Ağzından baklayı çıkarmak" deyimleri ve görselleri; en altta "Pratik Çalışma" logosu

Atasözleri gibi dilimizde oldukça yer edinmiş deyimler; kitap, dergi ya da günlük konuşmalarda hatta sorularda sıklıkla görülmektedir. Anlam derinliğini sağlamak ve konuşmamızın etkisini artırmak için yararlandığımız deyimlerden bazılarını bu sayfada açıkladım. İşte, sık kullanılan deyimler ve anlamları: Sık Kullanılan Deyimler Deyimlerin Özellikleri 1. Deyimler birden fazla sözcükten oluşur. Örnekler: vakit geçirmek, sırtı yere gelmemek, rüzgâr … Devamını oku

Gerçek Anlam Nedir?

Üzerinde "Gerçek Anlam Nedir? Özellikleri ve Örnekleri Neler?" başlığı, aşağısında "Pratik Çalışma" logosu olan beyaz defter kapağı görseli.

Sözcükte anlamın önemli alt başlıklarından biri de gerçek anlamdır. Gerçek anlamı bilmeden diğer konulara geçmek, konuların tam olarak anlaşılmasına engel olabilir. Mesela yan anlam veya mecaz anlam konuları anlatılırken gerçek anlamdan yola çıkılır. O yüzden gerçek anlam konusunu iyi bilmek, örnekler üzerinden kavramak oldukça önemli. İşte, gerçek anlam konu anlatımı: Gerçek Anlam Nedir? Türkçede bir … Devamını oku

Zıt Anlamlı Kelimeler Nedir?

Üzerinde "P" logo bulunan defterin sol sayfasında "Zıt Anlamlı Kelimeler" başlığı var. Aşağısında örnek olarak "gece, gündüz, sıcak, soğuk, yavaş, hızlı" sözcükleri ile bunları temsil eden görseller var.

Zıt Anlamlı Kelimeler Anlam bakımından birbirinin tam karşıtı olan kelimelere zıt anlam denir. Örnekler Uyarı: Olumsuz kelimeden zıt anlam oluşmaz. Çünkü zıt anlamlı kelimeler yazılış bakımından birbirine yakın olmamalı, yani ek farklılığıyla oluşan kelimeler arasında zıt anlamlılık ilişkisi olmaz. Örneğin “oturdu” kelimesinin zıddı “oturmadı” değil, “kalktı”dır. Dikkat: Zıt anlamlı kelime sorularında altı çizili kelimelerin bulunduğu … Devamını oku

İnsandan Doğaya Aktarma

Yazar ya da şairlerin anlatımını daha etkili hale getirmek, güçlendirmek için başvurduğu söz sanatlarından biri de deyim aktarmasıdır. Bu aktarmayı; doğadan insana, insandan doğaya, doğadan doğaya ve duyular arası aktarma olmak üzere dörde ayırırız. Bu yazımda sizlere insandan doğaya aktarmayı anlatacağım. İnsandan Doğaya Aktarma İnsan dışı varlıkların, insan özelliği kazanmasıdır. Başka bir ifadeyle insana özgü … Devamını oku

Benzetme Nedir?

Defterin sol sayfasında "Benzetme Nedir?" başlığı, aşağısında "Pratik Çalışma" logosu; sağ sayfasında aynada kendini aslana benzeten kedi görseli.

Önemli taktik ve notlarıyla benzetme konu anlatımı: Benzetme Bir varlık, olay, durum ya da kavramdan güçsüz olanın güçlü olana eş gösterilmesidir. Yazar ya da şairler bu söz sanatı ile anlatımını güçlendirmeye çalışır. Örnekler Arı gibi çalışan işçiler sayesinde ürünler kısa sürede hazırlandı. (İşçiler, çalışma yönüyle daha güçlü olan arılara benzetilmiş.) Çocuk, ayağını ıslatmamak için ceylan … Devamını oku

Abartma Sanatı Nedir?

Defterin sol sayfasında "Abartma Sanatı Nedir?" başlığı, aşağısında "Pratik Çalışma" logosu; sağ sayfasında dünyayı balon gibi şişiren çocuk görseli.

Diğer adı mübalağa olan abartma söz sanatı genellikle olaya dayalı metinlerde (masal, destan, efsane…) görülür ancak kişisel ifadelerin ağır bastığı düşünce yazılarında da karşınıza çıkabilir. Amaç anlatımın etkisini artırmak, okuyanın dikkatini çekmektir. İşte, abartma sanatı konu anlatımı: Abartma Sanatı Anlatımın etkisini ve gücünü artırmak için kullanılan abartma söz sanatında amaç bir varlık, olay ya da … Devamını oku