Koşul Sonuç Cümlesi

İşte, koşul sonuç cümlesi konu anlatımı: Koşul Sonuç Cümlesi Bir yargının (temel veya yan cümle) gerçekleşmesinin başka etkene bağlı olduğunu bildiren anlamlardır. Bir cümlede koşul (şart) ilgisi “ama, fakat, lakin, ancak, yoksa, yeter ki, mı” gibi sözcük veya “-se, -ınca, -dığında” gibi eklerle oluşur. Bu tür cümleler “hangi koşulla?”, “hangi şartla?” sorularının cevabını verir. Örnekler Eserlerine kendi […]