İşte, deyimler testi:

Deyimler Testi Çöz

Üstte "Deyimler Testi" yazısı, altta "www.pratikcalisma.com" adresi, onun da aşağısındaki dizüstü bilgisayarda cümlenin anlamına uygun gelen 1 adet deyim sorusu ve gerisinde fon olarak "Pratik Çalışma" logosu var.

Dilimizde konuşmayla ilgili birçok deyim vardır. Bunlardan bazıları: Havadan sudan veya gelişigüzel konuşmak anlamında “şundan bundan konuşmak”, bir konu hakkında tüm açıklamaları yapmak ya da eksiksiz anlatmak anlamında “söylemediğini bırakmamak”, Bir konu veya olayı isteksizce söylemek anlamında “dudak ucuyla söylemek”, kırıcı veya rastgele konuşmak anlamında “ağzına geleni söylemek” deyimi kullanılır.

1) Yukarıda anlatılanlara göre açıklaması yanlış verilen deyim hangisidir?

A) şundan bundan konuşmak

B) söylemediğini bırakmamak

C) dudak ucuyla söylemek

D) ağzına geleni söylemek

Haylaz çocuk bir türlü susmak bilmiyor, kanepenin üzerinde …… insanları rahatsız ediyordu.

2) Yukarıdaki cümlede boşluk bırakılan yere anlam bütünlüğünü bozmadan aşağıdaki deyimlerden hangisinin getirilmesi gerekir?

A) çan çan edip

B) herkesin arkasından atıp

C) iki satır laf ediyor

D) karnından konuşuyor

Ağzını bıçak açmamak: Herhangi bir nedenle konuşmamak, konuşamamak anlamına gelir.

Ağzında bakla ıslanmamak: Bir insanın sır saklayamamasıdır.

Ağzına bir parmak bal çalmak: Birinin yaptığı işten dolayı ödüllendirmektir.

Ağız yapmak: Birini kandırma amacıyla yapılan konuşmalardır.

3) Yukarıda verilen deyimlerden hangisinin anlamı yanlış verilmiştir?

A) Ağzını bıçak açmamak

B) Ağzında bakla ıslanmamak

C) Ağzına bir parmak bal çalmak

D) Ağız yapmak

(I) Askerden yeni gelen ağabeyim sabah kalkıp mahallede biraz gezmek istedi. (II) Yolda çocukluk arkadaşlarına rastladı ve onlarla çay bahçesine gitti. (III) Konu askerlik anlılarına gelince başladı işkembeden atmaya. (IV) Bazılarının gerçek dışı olduğunu anlayan arkadaşları, yine de ilgiyle dinlediler.

4) Yukarıdaki metinde numaralanmış cümlelerin hangisinde deyime yer verilmiştir?

A) I.

B) II.

C) III.

D) IV.

5) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim kullanılmıştır?

A) Bakma onun öyle saf göründüğüne, gerektiğinde bir ayaküstünde bin yalan söyler.

B) İzleyenlerin şaşkın bakışları karşısında pırlanta kolyeyi ağzından çıkardı.

C) Bir işe gireceksen kimseden yardım bekleme, tırnağın varsa başını kaşı.

D) Çocuğun burnunun ucunda büyük bir sivilce var, dokununca acıdan bağırıyordu.

“Ağız” sözcüğü, deyimler sayesinde birçok anlam kazanmıştır. (I) Ağız değiştirmek, daha önce söylenilen bir sözün sonradan tersinin söylenmesi; (II) ağzının içine bakmak, birini pürdikkat dinlemek; (III) ağzından bal damlamak, yapılan konuşmanın hoşa gitmesi; (IV) ağzından çıkanı kulağı duymamak, sözlerin öfkeyle ve düşünülmeden söylenmesi anlamına gelir.

6) Yukarıdaki parçada verilen deyimlerden hangisinin açıklaması yanlış verilmiştir?

A) I.

B) II.

C) III.

D) IV.

(I) Ağız aramak deyimi, bir insanın bildiklerini öğrenmek için uğraşmak anlamına gelir. (II) Ağız birliği etmek, birden fazla kişinin bir konuda anlaşarak aynı şeyi söylemesi anlamına gelir. (III) Ağızda sakız gibi çiğnemek deyimi, bir insana karşı saygısızlık yapıldığı durumlarda söylenir. (IV) Ağzı var dili yok deyimi, son derece sessiz olan kişi için söylenir.

7) Yukarıdaki parçada verilen deyimlerden hangisinin açıklaması yanlıştır?

A) I.

B) II.

C) III.

D) IV.

(I) Geçtiğimiz günlerde izlediğim bir haberde İrlandalı turiste İstanbul’un bir ilçesinde birçok esnaf saldırmıştı. (II) Esnafların ellerinde sopa, sandalye… (III) Onların hesaba katmadığı tek şey turistin profesyonel bir boksör olmasıydı. (IV) Kesinlikle kaba kuvvete karşıyım hele ki bir turiste yapılan böylesi kötü davranışlar misafirperverliğimize gölge düşürmektedir.

8) Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangisinde deyim kullanılmıştı?

A) I.

B) II.

C) III.

D) IV.

9) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim açıklayıcısıyla verilmiştir?

A) Deminden beri ileri geri konuşan adama ağzının payını vermişler.

B) Bu iş bitti ama bir de adama sor, adamın canı burnuna gelmiş.

C) Sen de dedenle geçinemiyorsun bari onun suyuna git.

D) Bu iş için aradığımız kişi, feleğin çemberinden geçmiş; tecrübeli biri olmalı.

(I) Toplum tarafından değer verilmeyen birine gereğinden fazla değer vermeye “adamdan saymak” denir. (II) Beğenilen, kabul görülen bir duruma gelmeye “adama dönmek” denir. (III) Belli bir alanda eğitilerek istenilen seviyeye ulaşmasını sağlamaya “adam etmek” denir. (IV) Birinin kendine karışmasını istememek anlamına gelen deyime “adam sendeci” denir.

10) Yukarıdaki parçada verilen deyimlerden hangisinin açıklaması yanlış verilmiştir?

A) I.

B) II.

C) III.

D) IV.

Dilimizde “ağır” ile ilgili birçok deyim mevcuttur: (I) Bir kişinin sinirlenmesi durumunda “ağır basmak” deyimi kullanılır. (II) Davranışlarında ölçülü ve ciddi olan kişi için “ağır başlı” deyimi kullanılır. (III) Bir işin isteksiz ve yavaş yapılması durumunda “ağırdan almak” deyimi kullanılır. (IV) İşi hızlı yapmayan biri için “eli ağır” deyimi kullanılır.

11) Yukarıdaki parçada verilen deyimlerden hangisinin açıklaması yanlıştır?

A) I.

B) II.

C) III.

D) IV.

Detaylı bir araştırma yapıyor, en ufak ayrıntıyı bile gözden kaçırmamak için çok uğraşıyordum. Deyim yerindeyse…

12) Parça, anlam bütünlüğü dikkat edilerek aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanabilir?

A) mekik dokuyordum.

B) kılı kırk yarıyordum.

C) ipe un seriyordum.

D) bulanık suda balık avlıyordum.

Ağız, dil vermemek: Herhangi bir nedenden ötürü konuşmamaktır.

Ağız kalabalığı etmek: Anlam bütünlüğü olmayan gereksiz konuşmalardır.

Ağzı kalabalık: Alakasız, gereksiz ve saçma konuşma yapan kişilerdir.

Ağzı laf yapmak: Gereksiz konuşarak dinleyenlerin canını sıkmaktır.

13) Yukarıda verilen deyimlerden hangisinin anlamı yanlış verilmiştir?

A) Ağız, dil vermemek

B) Ağız kalabalığı etmek

C) Ağzı laf yapmak

D) Ağzı kalabalık

Cevap Anahtarı: 1-B, 2-A, 3-C, 4-C, 5-A, 6-B, 7-C, 8-D, 9-D, 10-D, 11-A, 12-B, 13-C

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top