Sözel Mantık Testi

Üstte "Sözel Mantık Testi" başlığı, aşağısındaki bilgisayar ekranında test görseli ve solunda "Pratik Çalışma" logosu var.

Çay bahçesine giden Kayahan, Beyhan, Asiye, Buse ve Nihat adlı beş arkadaştan iki Türk kahvesi, üçü de çay siparişi vermiştir. Ayrıca siparişle ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir:

– Herkes yalnızca bir içecek istemiştir.

– Buse ile Nihat aynı içecekten sipariş vermiştir.

– Kayahan’la Beyhan farklı tür içecek istemiştir.

– Türk kahvesini içenlerden biri kız diğeri erkektir.

1) Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Asiye Türk kahvesi istemiştir.

B) Kayahan’la Buse farklı içeceklerden istemiştir.

C) Nihat Türk kahvesi istemiştir.

D) Beyhan çay istemiştir.

Akşam yemeği menüsünü gösteren afiş.

Akşam yemeği için bir lokantaya giden Esma, Deren, Öznur ve Semih’in tercih menülerle ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir:

– Herkes farklı menü istemiştir.

– Menüye başka yiyecek veya içecek eklenemez.

– Semih ne irmik helvası ne de şekerpare istemiştir.

– Deren pilav istememiştir.

– Öznur’la Deren farklı çorba içmiştir.

2) Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Deren içli köfte yemiştir.

B) Esma’nın menüsünde şekerpare vardır.

C) Semih brokoli çorbası içmiştir.

D) Öznur’a erişte çorbası gelmiştir.

3 ve 4. soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız.

Bir grup sanatçı; mayıs, haziran, temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarında İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya ve Diyarbakır’da gösteri yapacaktır. Bu grubun gidecekleri ay ve iller hakkında aşağıdaki bilgiler verilmektedir:

· Her ay yalnızca bir ile gidilecektir.

· Ağustos, eylül ve ekim aylarında ne İzmir ne İstanbul ne de Ankara’da olunacaktır.

· Ankara’ya mayıs veya haziran ayında gidilmeyecektir.

· Diyarbakır’a eylül ayında gidilecektir.

3) Verilen bilgiler doğrultusunda aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?

A) Antalya ile Adana arasında uğrayacakları bir il vardır.

B) İzmir’e mayıs ayında gidilecektir.

C) Ankara 3. sırada değildir.

D) Adana 6. sıradadır.

4) Verilen bilgiler doğrultusunda aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır?

A) Haziranda İzmir’e gidilebilir.

B) Temmuzdan sonra Ankara’ya gidilmeyecektir.

C) Adana’ya mayıs veya haziran ayında gidilmeyecektir.

D) İstanbul ya 4 ya da 6. sıradadır.

Ecenur, Ayfer, Gamze, Meral ve Fuat lunapark oyun girişinde sırada beklemektedir. Bu arkadaş grubunun bulunduğu beş kişilik sıra hakkında aşağıdaki bilgiler verilmiştir:

– Ayfer’le Gamze arasında iki kişi vardır ve bu kişiler arasında Meral yoktur.

– Meral ilk sırada değildir ve hemen önünde Gamze vardır.

5) Fuat’ın 2. sırada olduğu biliniyorsa aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Ayfer Fuat’tan sonra geliyor.

B) Ecenur, Gamze’den önce geliyor.

C) Meral, Ecenur’dan önce geliyor.

D) Gamze, Fuat’tan önce geliyor.

Bir dil kursunun yeni başlayacak öğrencilerle ilgili oluşturduğu program bilgisi aşağıda verilmiştir:

· 7 Şubat Pazartesi 16.00 – 17.30 saatleri arası Fransızca

· 8 Şubat Salı 16.30 – 18.00 saatleri arası Almanca

· 9 Şubat Çarşamba 17.00 – 18.30 saatleri arası İngilizce

· 10 Şubat Perşembe 17.30 – 19.00 saatleri arası İtalyanca

· 11 Şubat Cuma 18.00 – 19.30 saatleri arası İspanyolca

Dil kursuna katılacak öğrencilerden Fikret, Çiğdem, Handan Oğuz ve Ulaş’ın gün ya da saat bilgisi hakkında aşağıdakiler bilinmektedir:

– Fikret’ten bir gün önce Handan, bir gün sonra Ulaş’ın dersi olacaktır.

– Oğuz’un dersi 18.00’de başlayacaktır.

6) Yukarıda verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?

A) Fikret’in dersi pazartesi veya salı günüdür.

B) Ulaş’ın dersi salı veya çarşamba günüdür.

C) Çiğdem’in dersi pazartesi veya perşembe günüdür.

D) Oğuz’un dersi salı veya çarşamba günüdür.

Orhan, Arda, Cemal, Aylin, Buse ve Taner kırtasiyeye gidip soru bankası, konu anlatımlı kitap ve deneme kitabı almıştır. Ayrıca bu kişilerin aldıkları kitaplarla ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir:

– Buse ve Orhan aynı üründen almıştır.

– Soru bankasını bir kişi almıştır, o da Aylin değildir.

– Yalnızca bir kişi Arda’yla aynı tür kitaptan almıştır.

– Taner ve iki arkadaşı daha aynı kitabı almıştır.

7) Verilen bilgilere göre Arda’yla aynı ürünü alan kişi kimdir?

A) Orhan

B) Cemal

C) Aylin

D) Buse

8 ve 9. soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız.

Hasan, Arda, Baran, Taner ve Onur adında 5 arkadaş balığa gitmiştir. Tuttukları balık hakkında aşağıdaki bilgiler verilmektedir:

· Hiç kimse aynı tür balık tutmamıştır.

· Kefali 4 kişi, levreği 3 kişi tutmuştur. Levreği tutanlar aynı zamanda kefal de tutmuştur.

· Arda, Taner ve Hasan 2 balık; Onur ve Baran 3 balık tutmuştur.

· Baran, halili; Onur da çipura tutmamıştır.

· Arda, kefal balık tutmuştur ama halili tutmamıştır.

· Taner ise levrek tutmuştur.

8) Baran ve Arda’nın tuttukları balık türleri, aşağıdakilerden hangisinde eksiksiz olarak verilmiştir?

A) Baran: levrek, kefal

Arda: kefal, halili

B) Baran: levrek, çipura

Arda: levrek, kefal

C) Baran: levrek, kefal, çipura

Arda: çipura, kefal

D) Baran: çipura, kefal, halili

Arda: levrek, çipura, halili

9) Verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır?

A) Hasan çipura ve halili tutmuştur.

B) 2 kişi çipura tutmuştur.

C) En az tutulan balık halilidir.

D) Taner ne halili ne de çipura tutmuştur.

10 ve 11. soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız.

Kerem, Hüseyin, Gökalp ve Orhan adındaki beş kardeş, otlak alanlarda yemlenen büyükbaş hayvanlarının yanında durmaları için haftalık görevlendirme listesi hazırlamışlardır. Görevlendirme günü hakkında aşağıdaki bilgiler verilmiştir:

– Hayvanlar hafta içi her gün otlanacaktır.

– Hüseyin art arda iki gün görev almıştır.

– Gökalp, Hüseyin’den bir gün önce ve sonra görevlidir.

– Orhan biri pazar olmak üzere iki gün görevlidir.

10) Kerem’in hafta sonu görevlendirildiği bilindiğine göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır?

A) Pazartesi günü Gökalp görevlidir.

B) Salı günü Orhan görevlidir.

C) Çarşamba günü Hüseyin görevlidir.

D) Perşembe günü Gökalp görevlidir.

11) Orhan’ın art arda iki gün görevli olduğu bilindiğine göre Kerem hangi günler görevli olabilir?

A) Pazartesi veya cuma

B) Pazartesi veya salı

C) Cuma veya cumartesi

D) Perşembe ya da cuma

Tolga’nın bugün iş yerinde telefon görüşmesi, toplantı, bilgisayar kayıt, evrak oluşturma ve personel görüşmesi olma üzere toplamda beş işi vardır. Bu işleri sıraya koymak için “Yapılacaklar Listesi” adında bir dosya oluşturmuş, ayrıca aşağıdaki bilgiler verilmiştir:

– İlk iki iş arasında toplantı vardır.

– Bilgisayar kayıt işinden hemen önce evrak oluşturma, hemen sonrasında personel görüşmesi vardır.

– Telefon görüşmesi son sıradadır.

12) Verilen bilgilere göre aşağıdaki işlerden hangisinin yeri kesinlikle yanlıştır?

A) Evrak oluşturma işi ilk sıradadır.

B) Toplantı, bilgisayar kaydından öncedir.

C) 3. sırada bilgisayar kaydı vardır.

D) Personel görüşmesi 4. sıradadır.

Bir okulun sergi salonunda düzenlediği fuarda soldan sağa doğru sırayla tarım, uzay, enerji ve yapay zekâ stantları kurulmuş. Bu stantlarda görevli öğrenciler hakkında aşağıdakiler bilinmektedir:

– Enes ne bir ne de ikinci sıradadır.

– Demet ile İnci arasında iki stant vardır.

13) Verilenlere göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) İnci, tarım standında olabilir.

B) İnci yapay zekâ standında olabilir.

C) Begüm uzay standında görevlidir.

D) Demet, enerji standında olabilir.

Tolga, Nurgül, Sıla, Yalçın ve Yusuf sinema gitmeye karar vermişlerdir. İnternetten bilet alacakları zaman komedi, macera ve bilim kurgu türünde birer filmin olduğunu görmüşler ancak hangi filme gidecekleri konusunda görüş birliğine varamamışlardır. Bu nedenle farklı filme gitmeye karar vermişlerdir. Kimin hangi tür filme gideceği bilgisi aşağıda verilmiştir:

– Komediye iki, maceraya bir, bilim kurgu filmine de iki kişi gidecektir.

– Sıla, Yalçın’la aynı; Tolga’dan farklı filme gidecektir.

– Yusuf’la Tolga farklı filme gidecektir.

14) Buna göre aşağıdakilerden hangisi daima doğrudur?

A) Sıla komedi filmine gitmiştir.

B) Nurgül’le Tolga farklı filme gitmiştir.

C) Yalçın macera filmine gitmemiştir.

D) Yusuf bilim kurgu filmine gitmiştir.

Cadde üzerinde karşılıklı duran renkli 6 ev görseli.

Yukarıda krokide bir sokak üzerindeki 6 dükkân numaraları ile yer almaktadır. Bunun dışında aşağıdaki bilgiler verilmiştir:

– Kuru yemişçi ile fırın karşı karşıyadır.

– Marketle kasap yan yanadır.

– Terzi 113 numaralı dükkânda olup eczanenin yanındadır.

15) Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır?

A) Kasap 102 numaralı dükkândadır.

B) Fırın 103 numaralı dükkândadır.

C) Kuru yemişçi 111 numaralı dükkândadır.

D) Eczanenin karşısında market vardır.

16 ve 17. soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız.

Bir grup sanatçı; ocak, mart, mayıs, temmuz, eylül, kasım ve aralık aylarında Elazığ, Nevşehir, Erzurum, Malatya, Gaziantep, Giresun ve Tokat’ta gösteri yapacaktır. Bu grubun gidecekleri ay ve iller hakkında aşağıdaki bilgiler verilmektedir:

· Malatya, gidilecek şehirler arasında 2. sıradadır.

· Her ay yalnız bir ile gidilecektir.

· Gaziantep’ten hemen sonra Nevşehir’e gidilecektir.

· Giresun’dan hemen önce Tokat’a gidilecektir.

· Erzurum’dan hemen sonra Malatya’ya, hemen sonra da Elazığ’a gidilecektir.

16) En son gidilecek ilin Nevşehir olduğu biliniyorsa Giresun kaçıncı sıradadır?

A) Ocak

B) Mart

C) Mayıs

D) Temmuz

17) En son gidilecek ilin Nevşehir olduğu biliniyorsa Giresun kaçıncı sıradadır?

A) 3

B) 4

C) 5

D) 6

18 ve 19. soruyu aşağıdakilere göre cevaplayınız.

Tayfun bir ilaç firmasında tıbbi satış mümessilidir, ilaç tanıtımı için Antalya, Kayseri, İzmit, Muğla ve Samsun’a gidecektir. Ayrıca gidilecek şehir ve aylar hakkında aşağıdaki bilgiler verilmektedir:

– Her ay sadece bir şehre gidecektir.

– Tanıtıma İzmit’te başlayacaktır.

– Muğla, Kayseri’den sonradır.

– Haziran ayında Samsun veya Antalya’ya gidilmeyecektir.

– Kayseri’ye nisanda gidilecektir.

18) Yukarıdaki bilgilere göre hangi illerin gidileceği aylar kesin olarak belli değildir?

A) İzmit ve Samsun

B) Samsun ve Antalya

C) Kayseri ve Antalya

D) Samsun ve Muğla

19) Tanıtıma gideceği iller hakkında eksiksiz bilgiye ulaşmak için aşağıdaki aylardan hangisine gidileceğinin bilinmesi yeterlidir?

A) Şubat

B) Nisan

C) Mayıs

D) Haziran

Askerdeyken memleketlerine gidecek olan Tufan, Ömer, Halil, Serdar, Eren ve Orhan; Hatay, Kırşehir ve Yozgat’a gitmek üzere biletlerini almıştır. Ayrıca gidilecek yer hakkında aşağıdakiler bilinmektedir:

– Yalnızca bir kişi Yozgat’a gidecektir ama o kişi Tufan değildir.

– Halil ve Serdar aynı şehre gidecektir.

– Eren, iki arkadaşıyla aynı şehre gidecektir.

– Ömer’in dışında bir kişi daha aynı memlekete gitmiştir.

20) Tufan’ın Hatay’a gideceği biliniyorsa aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır?

A) Orhan Hatay’a gidecektir.

B) Ömer Kırşehir’e gitmeyecektir.

C) Eren ile Tufan farklı şehirlere gidecektir.

D) Halil Hatay’a gitmeyecektir.

Miraç, Aynur, Bircan, Muharrem ve Oktay basketbol ya da voleybol kursuna kaydolmuştur. Herkesin yalnızca birine katıldığı kursla ilgili şunlar bilinmektedir:

– Aynur ile Oktay aynı kursa kaydolmuştur.

– Bircan ile Muharrem farklı kurslara kaydolmuştur.

– Miraç’la Bircan farklı kurslara kaydolmuştur.

21) Verilenlere göre aşağıdakilerden hangisi daima doğrudur?

A) Aynur ile Miraç aynı kursa katılmıştır.

B) Oktay basketbol kursuna katılmıştır.

C) Basketbol kursuna 3 kişi kaydolmuştur.

D) Miraç’la Bircan farklı kursa katılmıştır.

22 ve 23. soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız.

Bir grup dansçı; nisan, mayıs, haziran, temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarında Eskişehir, Balıkesir, Bursa, Denizli, Aydın, Isparta ve Kütahya’da gösteri yapacaktır. Bu grubun gidecekleri ay ve iller hakkında aşağıdaki bilgiler verilmektedir:

· Her ay sadece bir ile gidilecektir.

· Mayısta Bursa’ya gidilecektir.

· Haziranda Balıkesir, Aydın veya Isparta’ya gidilmeyecektir.

· Ağustosta gidilecek olan il Kütahya, Denizli ya da Eskişehir değildir.

· Sondan bir önceki il Isparta’dır.

· Eskişehir’e nisan ve haziranda gidilmeyecektir.

· Kütahya ile Aydın arasında sadece Denizli vardır.

22) Balıkesir’e nisan ayında gidileceği biliniyorsa Eskişehir’e ne zaman gidilecektir.

A) Ekim

B) Mayıs

C) Haziran

D) Temmuz

23) Aşağıdakilerden hangisi bilinirse dans gösterisinin yapılacağı iller ve aylar eksiksiz olarak belli olur?

A) Eskişehir ve Kütahya’ya hangi aylarda gidileceği

B) Balıkesir ve Denizli’ye hangi aylarda gidileceği

C) Denizli ve Aydın’a hangi aylarda gidileceği

D) Balıkesir ve Eskişehir’e hangi aylarda gidileceği

Üç katlı bir apartman hakkında aşağıdaki bilgiler verilmektedir:

· Apartmanın her katının sağ ve sol taraflarında ayrı daireler bulunmaktadır.

· Ayhan 2. katta oturmaktadır.

· Pınar, Ayhan’ın hemen üst katında onunla aynı tarafta oturmaktadır.

· Cengiz, Pınar’la aynı katta oturmaktadır.

· Taner, Cengiz’le aynı tarafta olup onun iki kat altında oturmaktadır,

· Orhan, Taner’in karşısında oturmaktadır.

24) Boş kalan daireye Buket taşındığına göre onunla ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Orhan’ın üst katının karşısına taşınmıştır.

B) Cengiz’in iki kat altındaki daireye taşınmıştır

C) Pınar’ın hemen altındaki kata taşınmıştır.

D) Taner’le aynı kata taşınmıştır.

Ekin, Aysel, Gonca, Ege ve Ömer proje görevi için fon müziği eşliğinde birlikte şiir okuyacaklardır. Grup çalışması olarak yapılan şiir dinletisinde öğrencilerin sırası hakkında aşağıdakiler bilinmektedir:

– Başta veya sonda şiir okuyacaklar içinde Ege ya da Gonca yoktur.

– Ömer’den hemen önce Aysel, hemen sonra Ege okuyacaktır.

25) Verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Şiiri ilk okuyacak kişi Ömer’dir.

B) Ege, Ekin’den önce şiir okuyacaktır.

C) Gonca’dan sonra Ege şiir okuyacaktır.

D) Ömer’den hemen sonra Aysel şiir okuyacaktır.

Başka okullardan gelen Emel, Gökçe, Cansel, Emir ve Tarık adındaki 5 öğrencinin kaydı yapılacaktır. Müdür Yardımcısı Orhan Bey bu öğrencileri sınıf mevcuduna göre yönlendirmiştir. Ayrıca bunun dışında aşağıdakiler bilinmektedir:

– 8-B sınıfına bir öğrenci gönderilirken 8-A ve 8-C sınıflarına ikişer öğrenci gönderilmiştir.

– Emel’le Tarık aynı sınıfta değildir.

– Tarık 8-A, Gökçe 8-C sınıfına kaydolmuştur.

26) 8-C sınıfına bir kız bir erkek öğrenci kaydolduğuna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?

A) Cansel, Tarık’la aynı sınıfta değildir.

B) Emel 8-C sınıfındadır.

C) Gökçe ile Emir aynı sınıftadır.

D) Emir ile Cansel aynı sınıftadır.

Cevap Anahtarı: 1-C, 2-C, 3-A, 4-D, 5-B, 6-C, 7-C, 8-C, 9-B, 10-B, 11-A, 12-A, 13-D, 14-C, 15-B, 16-D, 17-C, 18-B, 19-C, 20-A, 21-D, 22-A, 23-A, 24-A, 25-B, 26-C

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top