Geçiş ve Bağlantı İfadeleri

İşte, geçiş ve bağlantı ifadeleri: Geçiş ve Bağlantı İfadeleri İki düşünceyi birbirine bağlayan ifadelerdir. Bir yargıdan diğerine geçişi ya da bağlantıyı sağlar. Genellikle “ama, fakat, lakin, halbuki, yalnız, oysaki, bundan böyle, bu nedenle, ancak, ne var ki, demek ki, başka bir deyişle, son olarak, çünkü, üstelik, hatta, özellikle, böylece, sonuçta, kısacası, o halde…” gibi sözcüklerden […]