Deyimler ve Anlamları

İlginç Deyimler konusuna örnek vermek için kullandığım görselde üstte "Cambul cumbul" yazısı ve sağında çorba, ortada "Falso vermek" yazısı ve solunda dönen ok görseli, en altta "Ağzını poyraza açmak" yazısı ve sağında rüzgâra karşı ağzını açan insan görseli, bu görsellerin ortasında ise "Pratik Çalışma" logosu var.

İlginç Deyimler ve Anlamları

İşte, az bilinen ilginç deyimler: İlginç Deyimler Arpacı kumrusu gibi düşünmek: Karşılaştığı sıkıntı verici durum yüzünden boş boş düşünmek. Ali’nin külâhını Veli’ye, Veli’nin külâhını Ali’ye giydirmek: Herhangi bir bedel ödemeden başkalarının eşyaları üzerinden geçimini sağlamaya çalışmak. Iskartaya çıkarmak: Kişi ya da bir işi değersizleştirmeye, etkisizleştirmeye çalışmak. Alı al, moru mor: Sıkıntı ya da stresli bir ortamda bulunan kişinin yüzünün […]

Az bilinen deyimler konusuna örnek vermek için kullandığım görselde soldaki kişi "Abacı kebeci, sen neci?" derken sağdaki de "Boşuna uğraşma, mukabelede bulunmak istemiyorum." diyor. Bu iki kişinin de ortasında "Pratik Çalışma" logosu var.

Az Bilinen Deyimler ve Anlamları

İşte, az bilinen deyimler: Az Bilinen Deyimler Dağarcığına atmak: Öğrendiği yeni bilgileri diğerleri gibi hafızasında tutmak. Gaflet basmak: Uyku gelme ya da dikkatsizlik hali. Abacı kebeci, sen neci: Birinin mesleğini ya da uzmanlık alanını sormak için kullanılan deyim. Ağız kavafı: Gereksiz yere konuşan kimse. Cemaziyelevvelini bilmek: Genellikle birinin bilinmeyen kötü yönünü bilmek anlamında kullanılan deyim. Eyere de gelir semere de: Bir

Komik Atasözleri ve Deyimler konusuna örnek vermek için kullandığım görselde kaynayan kazan, yanında oynayan maymunlar, gülerek şunu söyleyen çocuk: "Kazan kaynamayan yerde maymun oynamaz." ve görselin ortasında "Pratik Çalışma" logosu var.

Komik Atasözleri ve Deyimler

Genellikle eleştirel, iğneleyici ve nükteli (esprili) söyleyişe sahip bu atasözleri, kişiyi bazen düşünme sürecine iter; bunu yaparken de insana tebessüm ettirir. Birinin davranışı, huyu ya da içinde bulunduğu durumdan memnun olunmadığında söylenir. İşte, komik atasözleri ve deyimler: Komik Atasözleri ve Deyimler Komik Atasözleri Arsızın yüzüne tükürmüşler “yağmur yağıyor” demiş. Yüzsüz, utanmaz kişi ne kadar azar

Üstte "Deyimler ve Anlamları" başlığı, aşağısında "Kedi ciğere bakar gibi..." yazısı, altta ciğere bakan kedi görseli, solunda "Pratik Çalışma" logosu ve en altta "www.pratikcalisma.com" adresi var.

Deyimler ve Anlamları

Atasözleri gibi dilimizde oldukça yer edinmiş deyimler; kitap, dergi ya da günlük konuşmalarda hatta sorularda sıklıkla görülmektedir. Anlam derinliğini sağlamak ve konuşmamızın etkisini artırmak için yararlandığımız deyimlerden bazılarını bu sayfada açıkladım. İşte, sık kullanılan deyimler ve anlamları: Deyimler ve Anlamları Deyimlerin Özellikleri 1. Deyimler birden fazla sözcükten oluşur. Örnekler: vakit geçirmek, sırtı yere gelmemek, rüzgâr gelecek

Scroll to Top