Cümlede Anlam Konuları

İşte, cümlede anlam konusu ve alt başlıkları Cümlede Anlam Öznel ve Nesnel Anlam Doğrudan ve Dolaylı Anlatım Amaç Sonuç Cümlesi Neden Sonuç Cümlesi Koşul Sonuç Cümleleri Aynı ve Yakın Anlamlı Cümleler Çelişen Cümleler Karşıt Anlamlılık Örtülü Anlam Tanım Cümlesi Açıklama Cümlesi İçerik Cümlesi Üslup Cümlesi Aşamalı Durum Bildiren Cümle Karşılaştırma Cümlesi Olasılık Cümlesi Varsayım Cümlesi […]