Güzel Adlandırma Nedir?

İşte, güzel adlandırma konu anlatımı: Güzel Adlandırma Genellikle kötü olan ya da düşündüğümüzde bizi rahatsız eden, uğursuz sayılan veya korkutan bir durumu kulağa iyi gelecek kelimelerle ifade etmektir. Kimi insanlar bu kelimeyi kullanmak istemez bunların yerine başka kelimeleri seçerek kullanmak ister. Güzel adlandırmayı hastalıktan ölüme, uğursuz sayılan varlık ya da olaydan adaba aykırı olan durumlara … Devamını oku

Abartma Cümlesi, Abartma Sanatı

Defterin sol sayfasında "Abartma Cümlesi" yazısı, aşağıda dağa bakıp "Bir of çeksem karşıki dağlar yıkılır." diyen insan karikatürü, en altta "Pratik Çalışma" logosu var.

İşte, abartma cümlesi: Abartma Cümlesi Bir durum, olay ya da varlığın olduğundan daha az ya da fazla gösterilmesidir. Genellikle benzetme ifadeleriyle oluşturulan abartma cümleleri sayesinde içinde bulunduğumuz duygu hali ya da durumunu aşırı biçimde anlatmış oluruz. Gerçekçilikten uzak olduğu için abartma cümlelerindeki olalar mantığın sınırlarını zorlar. Abartma cümlesi genellikle şiirlerde, kurgusal metinlerde (masal, destan, fabl…) … Devamını oku

Deyimler ve Anlamları, Deyimlerin Özellikleri

Atasözleri gibi dilimizde oldukça yer edinmiş deyimler; kitap, dergi ya da günlük konuşmalarda hatta sorularda sıklıkla görülmektedir. Anlam derinliğini sağlamak ve konuşmamızın etkisini artırmak için yararlandığımız deyimlerden bazılarını bu sayfada açıkladım. İşte, sık kullanılan deyimler ve anlamları: Sık Kullanılan Deyimler Deyimlerin Özellikleri 1. Deyimler birden fazla sözcükten oluşur. Örnekler: vakit geçirmek, sırtı yere gelmemek, rüzgâr … Devamını oku

Zıt Anlamlı Kelimeler Nedir?

İşte, zıt anlamlı kelimeler: Zıt Anlamlı Kelimeler Anlam bakımından birbirinin tam karşıtı olan kelimelere zıt anlam denir. Örnekler açık – kapalı katı – sıvı büyük – küçük mağlup – galip taban – tavan dolu – boş tekil – çoğul bencil – fedakâr acı – tatlı öznel – nesnel az – çok çukur – tümsek dolu … Devamını oku

İnsandan Doğaya Aktarma Nedir?

Yazar ya da şairlerin anlatımını daha etkili hale getirmek, güçlendirmek için başvurduğu söz sanatlarından biri de deyim aktarmasıdır. Bu aktarmayı; doğadan insana, insandan doğaya, doğadan doğaya ve duyular arası aktarma olmak üzere dörde ayırırız. İşte, insandan doğaya aktarma: İnsandan Doğaya Aktarma İnsan dışı varlıkların, insan özelliği kazanmasıdır. Başka bir ifadeyle insana özgü davranışlar, insan dışı … Devamını oku

Somut ve Soyut Anlam Nedir?

İşte, somut ve soyut anlam konu anlatımı: Somut ve Soyut Anlam Herhangi bir duyuyla (görme, koklama, tatma, işitme veya dokunma) algılanabilen anlamlar somut, algılanamayanlar ise soyut anlamdır. Somut Anlam Örnekleri Bitki, ağaç, tohum, toprak, güneş, deniz, dalga, su, balık, kaya, ateş, rüzgâr, insan, gezegen, tabak, bardak, meyve… Soyut Anlam Örnekleri Heves, üzüntü, mutluluk, nefret, istek, … Devamını oku

Soyutlama (Soyutlaştırma) Nedir?

İşte, soyutlama konu anlatımı: Soyutlama Somut anlamdaki bir sözcüğün cümlede yeni ve soyut anlama gelecek şekilde kullanılmasıdır. Başka bir ifadeyle somutun soyutlaştırılmasıdır. Bu tür sözcükler genellikle başka sözcüklerle eşleştirilerek, benzetme yoluyla bu anlam özelliğini kazanır. Bu anlamda kullanılan sözcükler yeni ve mecazlı bir anlam özelliği kazanmıştır. Genellikle süslü dillerde görülür, bu sayede anlatımın etkisi artar. … Devamını oku

Yakın Anlamlı Sözcükler Nedir?

İşte, yakın anlamlı sözcükler: Yakın Anlamlı Sözcükler Aynı anlamda olmasa bile benzer anlamda olan sözcüklerdir. Birbirlerini anlam bakımından çağrıştır. Bunlar arasında anlam bakımından küçük farklılıklar bulunur. Birbirlerinin yerine kullanıldığında aynı anlamı vermediği için sağlıklı olmaz. Kimi yakın anlamlı sözcüklerden biri ötekini anlam bakımından kapsar. Örneğin “karanlık” ile “gece” sözcükleri yakın anlamlıdır. Dış koşulları saymazsak her … Devamını oku

Eş Anlamlı Kelimeler Nedir?

İşte, eş anlamlı kelimeler: Eş Anlamlı Kelimeler Yazılışları farklı, anlamları aynı olan kelimelere eş anlam denir. Bu tür sözcüklere anlamdaş kelimeler de denir. Eş anlamlı kelimler aynı anlamı bildirdiği için bazı istisnalar dışında birbirlerinin yerine kullanılabilir. Örnekler Hediye – armağan Toy – acemi Konut – ev Öğrenci – talebe Dilek – istek Sözcük – kelime … Devamını oku

Nicel ve Nitel Anlam Nedir?

İşte, nicel ve nitel anlam konu anlatımı: Nicel ve Nitel Anlam Ölçülebilen anlama nicel, ölçülemeyen anlama nitel anlam denir. Nicel anlamda kullanılan sözcükler sayılabilirken nitel anlamdaki sözcükler sayılamaz. Örnekler Bu yaşıma kadar çok insan tanıdım, hiçbiri beni yarı yolda bırakmadı. (nicel anlam) Çocuğunun sınav sonucunu görünce çok sevindi. (nitel anlam) Büyük bir vapur limana yaklaşınca … Devamını oku

Genel ve Özel Anlam Nedir?

İşte, genel ve özel anlam konu anlatımı: Genel ve Özel Anlam Bir sözcüğün kendi türünün tamamını kapsayacak anlamda kullanılmasına genel anlam, bunun tam tersi kullanımda yani sadece kendini bildiren anlamlar özel anlamlıdır. Genel anlamlı sözcükler, adından da anlaşılacağı üzere anlam kapsamı daha geniştir. Genel ve özel anlamlı sözcükler cümlede kazandığı anlama göre değişir. O yüzden … Devamını oku

Dolaylama Nedir? Örnekleri Neler?

İşte, dolaylama konu anlatımı: Tek sözcükle ifade edeceğimiz bir ismi birden fazla isimle ifade etmektir. Anlatımın etkisini artırmak için kullanırız ayrıca şöhret, benzetme ya da toplum tarafından kabul görme anlamı vardır. Dolaylama Örnekleri Ulu önder (Atatürk) Ana vatan (Türkiye) Yavru vatan (Kıbrıs) Baba ocağı (ev) Ege’nin incisi (İzmir) On bir ayın sultanı (Ramazan) Beyaz cam … Devamını oku

Yansıma Sözcük Nedir?

Üzerinde "Yansıma Sözcük Nedir?" yazısı, aşağısında horlayan insan, gürül gürül akan su, fokur fokur kaynayan su, vız sesini çıkaran arı, havlayan köpek, miyavlayan kedi görselleri" ile görsellerin gerisinde fon olarak "Pratik Çalışma" logosu var.

İşte, yansıma sözcük konu anlatımı: Yansıma Sözcük Yansıma sözcük, doğadaki seslerin taklit yoluyla ifade edilmesidir. Sesleri, sözcükler aracılığıyla dile getiririz ancak burada dikkat etmeniz gereken kural yansıma sözcüklerde sesi olduğu gibi söylemeye çalışmanızdır. Yansıma sözcükler, insan konuşması dışında duyduğumuz her sesin taklididir o yüzden birinin konuşmasının taklidini yansıma sayamayız. Yansımalar, konuşmanın dışında olan ve kendiliğinden … Devamını oku